Dla interesantów

 

Oświata Zdrowotna  i Promocja Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE  na temat  DOPALACZY

 

 

 

Kutno, dnia 04.06.2018

 

 

informacja - pdf

 

Kutno, dnia 24.04.2018

 

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Kutnie   realizuje działania  prozdrowotne skierowanego uczniów szkoły podstawowej oraz  oddziałów gimnazjalnych m.in. poprzez naukę  udzielania  pierwszej pomocy,   alarmowania  służb  ratunkowych, udział  w spektaklu profilaktycznym „Magiczny kapelusz” ,  spotkaniach z policją i strażakami  nt.   zagrożeń bezpieczeństwa w domu, w miejscach użyteczności publicznej , podczas zabaw oraz  wycieczki   (np. do  parku trampolin) propagujące aktywność fizyczną. 

Młodsze dzieci  uczestniczyły  w zajęciach  warsztatowych ,których celem było uświadomienie  szkodliwości dla zdrowia palenia tytoniu .W ramach propagowania zdrowego odżywiania  uczniowie klas I –III włączyli się do Europejskiego  Dnia  Zdrowego Jedzenia i Gotowania  oraz  akcji  Śniadanie Daje Moc.

Szkoła uczestniczy w realizacji programu edukacyjnego ”Czyste powietrze wokół nas” oraz  Wojewódzką Kampanie „Dopalaczom mówimy STOP-Wybieramy Zdrowie”.

 

 

Kutno, dnia 24.04.2018

 

W ramach programu „Trzymaj formę”  Gimnazjum w Bedlnie  realizuje szereg działań  prozdrowotnych  skierowanych do uczniów jak:    wycieczki na lodowisko i  na basen, wystawka   pt.: "Wiem, co jem" eksponująca  produkty  promujące zdrowe odżywianie (Celem  była promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania zdrową, ekologiczną żywnością ).

Inne działania realizowane w placówce  to m.in.  zawody sportowe   spotkania  z przedstawicielami Policji  oraz   udział w  debacie  społecznej  „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ”. Szkoła uczestniczy także w realizacji  wojewódzkiej Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP-Wybieramy zdrowie”.

 

Kutno, dnia 24.04.2018

Uczniowie z Gimnazjum w Krzyżanowie  obchodzili -  Dzień dla Zdrowia podczas którego przekazywali   informacje o zaletach zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz   obejrzeli  przedstawienie profilaktyczne  nt. negatywnego wpływu używek    pt. „Szanuj zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz”. Finałem akcji  prozdrowotnej  było  rozstrzygnięcie    konkursu plastycznego   ph. „O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy” . 

Pozostałe działania jakie realizuje placówka to m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  , przygotowywanie zdrowych przekąsek, sałatek, kanapek oraz napojów ze   świeżo wyciskanych owoców, szereg  konkurencji sportowych oraz drużynowe zawody w halowej piłce nożnej chłopców.

Kutno, dnia 24.04.2018

 

Szkoła  Podstawowa nr 5 w Kutnie   realizuje działania  prozdrowotne skierowanego uczniów szkoły podstawowej oraz  oddziałów gimnazjalnych m.in. poprzez  udział w akcjach  dbania o środowisko, pokazach udzielania pierwszej pomocy , zawodach sportowych, przedstawieniach  profilaktycznych  nt. tolerancji ,warsztatach  i wycieczkach , konkursach o tematyce zdrowotnej  np. konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia , ćwiczeniach jogi oraz akcji Śniadanie Daje Moc”.  Placówka realizuje program  „Czyste powietrze wokół nas”, TRZYMAJ FORMĘ    oraz  „Dopalaczom mówimy STOP-Wybieramy Zdrowie”.

 

 

Kutno, dnia 18.04.2018

 

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w miesiącu kwietniu br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie odbył się  I Turniej Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia  klas V – VII  podczas  którego odbyła się prezentacja wierszyka stworzonego przez uczniów  promującego zdrowy styl życia,  przygotowanie   propozycji śniadania dla młodego człowieka oraz zaprezentowanie jego wartości odżywczej. Odbył się sprawdzian kondycji fizycznej uczniów  oraz  quiz o zdrowiu. Koordynatorem działań prozdrowotnych w szkole jest  pedagog szkolny p.Renata Sitkiewicz

 

Kutno, dnia 18.04.2018

Dzieci z grupy 5- 6 latków  Przedszkola Miejskiego nr 5 „STOKROTKA” w Kutnie w  ramach realizowanego w placówce programu edukacji antytytoniowej „Czyste  powietrze wokół nas”  uczestniczyły w zajęciach warsztatowych dot. szkodliwości dymu tytoniowego. Obserwowały   źródła dymu, uczestniczyły m.in. w pogadankach, doświadczeniach , ćwiczeniach  sprawnościowych i relaksacyjnych,  projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”.  W działania warsztatowe  zaangażowali się także rodzice, którzy wspólnie z dziećmi  tworzyli plakaty antytytoniowe.

 

 

Kutno, dnia 18.04.2018

Uczniowie klasy IVB  Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Strzelcach  uczestniczą  w programie  antytytoniowej edukacji zdrowotnej „ Bieg po zdrowie”. Podczas   spotkań poznają zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, sposobami asertywnego odmawiania  oraz   jak szkodliwe  dla zdrowia  jest palenie papierosów  dostrzegając  korzyści płynące z rezygnacji  z nałogu.

 

 

Kutno, dnia 19.03.2018

 

Kutno, dnia 19.03.2018

 

W dniu 19.03.2018r.  dla dzieci  z   Przedszkola nr 17  (Oddział w  Szkole Podstawowej       nr 1 w Kutnie ) – pracownica  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z  Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia   przeprowadziła pogadankę  nt.  podstawowych zasad  i  znaczenia   zdrowego odżywiania ,   oraz aktywności fizycznej na przykładzie talerza zdrowia . Przeprowadzono „mini-warsztaty”   podczas których dzieci układały  „Talerz Zdrowia”. Przedszkole realizuje program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

 

 

Kutno, dnia 12.03.2018

W ramach realizacji programu edukacyjnego "Zadbaj o swoje płuca"    grono pedagogiczne  w  Szkole Podstawowej  w Jankowicach     prowadziło    różne działania  skierowane do uczniów  oraz   rodziców  mające na celu propagowanie zdrowego  i higienicznego  stylu życia. Dzieci  czynnie  uczestniczyły w   wypoczynku  na świeżym powietrzu, korzystały z  zajęć  na basenie oraz   wyjazdów   na lodowisko .W ramach programu  utrwalano wiedzę nt.  szkodliwości palenia  i „biernego palenia” na zdrowie. Ciekawym elementem  zajęć było zdobywanie wiedzy   nt.  podstawowych zasad  i znaczenia  zdrowego odżywiania   oraz aktywności fizycznej .

Uczniowie uczestniczyli  także w spotkaniu z   przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kutnie.   Koordynatorem programu „Zadbaj o swoje płuca” w szkole jest p. Bogusław Lewandowski. 

 

Kutno, dnia 08.03.2018

 

W ramach realizowanych działań prozdrowotnych  Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - w    siedzibie Bursy nr 1 w Kutnie  zorganizowany został  dla  uczniów  punkt informacyjny o tematyce antytytoniowej.                                

 

Kutno, dnia 08.03.2018

 

Kutno, dnia 12.02.2018

 

 

Kutno, dnia 12.02.2018

 

Antyrakowy dekalog – zasady zdrowego żywienia w prewencji  chorób nowotworowych - pdf   

Kutno, dnia 01.02.2018

 

Kutno, dnia 24.01.2018

informacje - link

 

 

Kutno, dnia 12.01.2018

W siedzibie PSSE Kutno  w miesiącu  styczniu   zorganizowany   został  PUNKT Informacyjno- Edukacyjny  ph.  Dbaj o to co najważniejsze  dot.  profilaktyki  Raka Szyjki Macicy (  22- 28  stycznia -  Europejski  Tydzień  Raka Szyjki Macicy).

 

Kutno, dnia 12.01.2018

W dniu  12.01.2018r,   odbyło się  spotkanie  z  przedstawicielkami  placówek służby zdrowia z  terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego, które uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Oddz. Epidemiologii  tut.PSSE Kutno. Podczas spotkania  pracownica  OZiPZ   przekazała  zebranym  informacje nt.

- Akcji  Informacyjno - edukacyjnej -  dotyczącą szczepień „Zaszczep się wiedzą”, która   nie agituje, pomaga – nie wyręcza, komunikuje fakty – nie emocje i jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień.

- Kampanii Ministerstwa Zdrowiaw ramach Narodowego Programu Zdrowia „Mleko mamy ma moc” dot. walorów zdrowotnych karmienia piersią.

- Akcji  informacyjnej Ministerstwa Zdrowia „ Badam się mam pewność”, dotyczącej profilaktyki onkologicznej, realizowanej  w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. 

 

Informacje na temat   ww  akcji  oraz materiały   do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Kutno, dnia 23.10.2017

 

Kutno, dnia 13.10.2017

 

Kutno, dnia 05.10.2017

 

Kutno, dnia 28.09.2017

 

Kutno, dnia 26.09.2017

 

informacja - pdf

Kutno, dnia 11.09.2017

 

Kutno, dnia 04.09.2017

 

Kutno, dnia 04.09.2017

 

Kutno, dnia 24.08.2017

 

W ramach działań  oświatowo zdrowotnych skierowanych  podczas Akcji Letniej  2017   do społeczności lokalnej miasta  Kutno,   w miesiącu  sierpniu   br.  odbyła się  w siedzibie  Środowiskowego Domu Samopomocy w  Kutnie   pogadanka   pracownika Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia   ph.  „Zdrowy  Styl  Życia - Warunkiem Zdrowia” dla  osób korzystających z usług placówki.

 

 

Kutno, dnia 23.08.2017

 

Dbając o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta Kutno , w ramach działań edukacyjno- informacyjnych  skierowanych do społeczności lokalnej wyeksponowano na słupach ogłoszeniowych Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie dotyczący zakazu kąpieli w miejskiej fontannie.

 

 

Kutno, dnia 18.08.2017

 

ulotka -pdf

Kutno, dnia 08.08.2017

 

Kutno, dnia 08.08.2017

 

Kutno, dnia 08.08.2017

 

W ramach Akcji Letniej w dniu 03.08.2017 roku został zorganizowany PUNKT INFORMACYJNY w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Wyeksponowano materiały dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego , uwzględniając tematykę antytytoniową oraz  uzależnień  od narkotyków i substancji psychoaktywnych.

 

 

Kutno, dnia 01.08.2017

 

 

ulotka - pdf

Kutno, dnia 20.07.2017

 

Kutno, dnia 29.06.2017

 

 

Program, ma na celu zmianę zachowań prozdrowotnych przyszłych matek oraz ochronę zdrowia ich potomstwa. Program jest przedsięwzięciem długofalowym (plan działań rozpisany do 2016 roku) współfinansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i realizowanym na obszarze całego kraju przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, z Instytutem Medycyny Pracy oraz z Instytutem Medycyny Wsi.  

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji- pdf

 

Kutno, dnia 29.06.2017

 

Grono pedagogiczne  Gimnazjum nr 3   w Kutnie   w m-cu czerwcu  br. przeprowadziło  cykl zajęć profilaktycznych w ramach  akcji „Żyję zdrowo i aktywnie”, której celem było promowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, dbałość  o kondycję i prawidłowe odżywianie.   Młodzież klas III  we współpracy z Zespołem Szkół nr 2  w Kutnie  wzięła udział w warsztatach kulinarnych, podczas których   próbowała  swoich umiejętności kulinarnych, przyrządzając  zdrowe potrawy.  Młodzież klas  I  wzięła udział w grach i zabawach sportowych   oraz   plastycznych  natomiast   przedstawiciele klas II  rozwiązywali test „Zdrowe żywienie”, wykazując się znajomością zasad prawidłowego odżywiania  Szkoła w br.szkolnym uczestniczyła w realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP- Wybieramy zdrowie”, której koordynatorką jest p. Dorota Czapiewska.

 

 

Kutno, dnia 29.06.2017

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 „Promyczek” w Kutnie  uczestniczyły  w realizacji   programu edukacji  antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia miały charakter warsztatowy (uczenie się  przez doświadczenie).  Dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały   źródła dymu, uczestniczyły m.in. w pogadankach, ćwiczeniach  sprawnościowych i relaksacyjnych ,  projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”.   Koordynatorem   programu była p.Beata Pilarska.

 

 

Kutno, dnia 29.06.2017

 

Publiczne  Gimnazjum w Strzelcach  realizowało w br.szkolnym 2016/2017 - program edukacyjny  „Trzymaj Formę”  ph. „ Nie dopalaj się, czerp moc z natury”, który miał na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów energetycznych.    Poprzez   edukację  w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków, promocję zasad aktywnego stylu życia  I zbilansowaną  dietę ,  młodzież   uczestniczyła  w szeregu ciekawych formach realizacji programu. Zespoły klasowe w ramach  warsztatów  kulinarnych  przygotowały zdrowe przekąski, orzeźwiające napoje.Układano jadłospisy , spożywano wspólnie II –śniadanie , wykonywano  plakaty i hasła  oraz   organizowano  zawody sportowe.  Koordynatorkami  programu w szkole jest  były panie Jolanta Janik  i  Marzena Karbowska. 

Kutno, dnia 25.06.2017

 

W br. szkolnym  2016/17  Przedszkole w Krośniewicach   realizowało  programu   edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" .Poszczególne zajęcia warsztatowe skoncentrowane były na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływania na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy. Zorganizowano kącik, w którym zostały wyeksponowane   plakaty, rysunki, znaczki, hasła „Nie pal przy mnie” oraz informacje o szkodliwym paleniu papierosów. 

 

Kutno, dnia 25.06.2017

W bieżącym roku szkolnym  dzieci z kl.IV   Szkoły Podstawowej we Wroczynach   brały udział w  realizacji I edycji   programu edukacji  antytytoniowej „Bieg Po Zdrowie” . 

Uczestnicząc  w  warsztatach dot.  edukacji  prozdrowotnej  antytytoniowej z  zainteresowaniem wysłuchaly  informacji o szkodliwym działaniu nikotyny i innych substancjach  zawartych w  dymie tytoniowym,  omawiały  znaczenia „ zdrowe i niezdrowe zachowania”  oraz  uczyły się  sposobów asertywnej  obrony  własnych  praw.   Koordynatorem programu w szkole jest p.Paulina  Wojda.

 

Kutno, dnia 25.06.2017

 

W Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach   uczniowie  klas I-III  uczestniczyli w br.  szkolnym   w realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „DOPALACZOM MÓWIMY STOP- WYBIERAMY ZDROWIE” mającej na celu obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę rówieśniczą prowadzących do sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzono m.in. warsztaty ,pogadanki, dyskusje, spotkania  z pedagogiem szkolnym i z funkcjonariuszem policji oraz RAJDY –Krośniewice i Uniejów.;

Koordynatorem Kampanii w szkole jest  p.Agnieszka Czerniawska

 

Kutno, dnia 25.05.2017

 

informacja - jpg

Podsumowanie IX edycji programu "Czyste powietrze wokół nas"

Podsumowanie IX edycji programu "Trzymaj Formę"

Podsumowanie IV edycji programu "Dopalaczom Mówimy Stop - Wybieramy Zdrowie"

Podsumowanie IV edycji programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Podsumowanie I edycji programu "Bieg Po Zdrowie"

 

Kutno, dnia 25.05.2017

Uczniowie klasy IVB Szkoły   Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Strzelcach  ukończyli działania związane z  realizowaną  I-edycją   programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „ Bieg Po Zdrowie”,  koordynowanego  przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiiologiczną w Kutnie.   Podczas sześciu spotkań  dzieci poznawały kolejne zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia. Dowiedziały się , jak szkodliwe  jest palenie papierosów, dostrzegli korzyści płynące z rezygnacji  z nałogu, uczyli się sposobów wyrażania własnego zdania i skutecznego odpierania argumentów tych , którzy chcieliby ich namówić do dziąłań niewłaściwych.  Wspólne wykonywanie zadań, prac plastycznych, układanie dialogów i komiksów sprawiło, ze przyswajanie wiedzy na temat szkodliwości palenia było miłym i interesujacym dzieci przedsięwzięciem.  Koordynatorem programu jest p. Marta Łykowska.

 

Kutno, dnia 25.05.2017

 

Gminne  Przedszkole   w Strzelcach  zrealizowało  program edukacji  antytytoniowej „Czyste powietrze Wokół Nas” koordynowany przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie.  Program miał na celu  rozwijanie  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy.   W ramach warsztatów    dzieci  uczestniczyły   m.in. w  wycieczkach, pogadankach, zabawach, ćwiczeniach   ruchowo- relaksacyjnych i badawczych, wykonywały prace plastyczne uczyły się piosenki. Dodatkowo w ramach realizacji programu zorganizowano  kącik informacyjny dla rodziców na temat: "Mamo, tato nie pal przy mnie" . Realizatorkami programu były p.  Agnieszka Zieleniewska  i  p.Iwona Kaczmarska .

Kutno, dnia 17.05.2017

W bieżącym roku szkolnym  dzieci ze  Szkoły Podstawowej we Wroczynach   brały udział w  realizacji  programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie .Dzieci  poprzez  uczestnictwo  w  zajęciach warsztatowych  dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia  dowiedziały się  o  szkodliwym  wpływie  palenia papierosów i „biernego palenia” na zdrowie człowieka.   Wykorzystano  różne   metody   realizacji programu  np. udział dzieci w pogadance  z udziałem pielęgniarki, spacerach, konkursach  plastycznym i wiedzy , zabawach i  grach  sportowych, nauce  piosenki, wykonywaniu  ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, sporządzaniu zdrowych kanapek  oraz  organizacji „ kącika czystości” .Koordynatorem programu    jest  pani  Dorota Gralak.

 

Kutno, dnia 17.05.2017

 

W  br. szkolnym  Szkoła  Podstawowa w  Żeronicach  po raz kolejny przystąpiła  do realizacji programu edukacyjnego  „ Zadbaj o swoje płucakoordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie . Program pozwolił uporządkować i pogłębić wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli o zagrożeniach wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego. Metody jakimi  realizowano  program to m.in. prezentacje multimedialne ,spotkanie z pielęgniarką,  ekspozycje wizualne, wykonywanie prac plastycznych w tym piramidy żywieniowej, wystawa  zdrowych  produktów , wspólne  spożywanie  posiłku „Śniadanie daje moc”,  konkurs oraz  dyskusja. Uczniowie zachęcali do współpracy swoich rodziców, dzięki czemu zagadnienia profilaktyki zdrowotnej trafiły do większej grupy społeczeństwa.  Koordynatorem programu   jest  pani  Elżbieta Jarosz.

 

Kutno, dnia 17.05.2017

 

W roku szkolnym 2016/2017dzieci z gr..”0”   z  Zespołu Szkół w Byszewie realizowały  program edukacyjny „Czyste powietrze  wokół nas ”,  którego celem  głównym jest  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.W ramach warsztatów   wykorzystywano  szereg  ciekawych  form i metod pracy  jak  wycieczki , pogadanki, śpiewanie piosenek , ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe   oraz  wykonywanie  prac  plastycznych. Dzieci  projektowały  własne  znaczki „Nie pal przy mnie””. Koordynatorem programu w szkole jest pani Wioletta Modlińska.

 

 

Kutno, dnia 10.05.2017

 

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” w Kutnie zakończyło realizację  programu    edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem  głównym było  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy . Dzieci  uczestniczyły w  5  zajęciach warsztatowych  z  wykorzystaniem   szeregu ciekawych form i   metod pracy  jak  wycieczki ,gry i zabawy ruchowe , śpiewanie piosenek , ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, wykonywanie  prac  plastycznych, projektowanie własnych znaczków NIE PAL PRZY MNIE”.  Koordynatorem programu  jest p.Anna Olesińska.

Kutno, dnia 10.05.2017

Szkoła Podstawowa w Micinie   zrealizowała  w br.szkolnym 2016/2017   program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w  zajęciach warsztatowych  m.in. wycieczce  ukierunkowującej   dzieci na różne źródła dymu ,  pracach plastycznych - kolorowankach , nauce  piosenki  o DINKU,   ćwiczeniach  oddechowo -relaksacyjnych .  Dla rodziców  przygotowano gazetkę i materiały informacyjne  o szkodliwości palenia papierosów. Koordynatorem  programu w szkole jest p. Katarzyna Szcześniak.

 

Kutno, dnia 10.05.2017

W ramach realizowanego  programu  „Bieg po zdrowie” koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie,   uczniowie klasy IV w  Szkole Podstawowej w Imielnie   uczestniczyli  w  warsztatach dot.   edukacji  prozdrowotnej  antytytoniowej. Z zainteresowaniem wysłuchali  informacji o szkodliwym działaniu nikotyny i innych substancjach  zawartych w  dymie tytoniowym. Dzieci  chętnie omawiały  znaczenie  zdrowe i niezdrowe zachowania, uczyły się  sposobów asertywnej  obrony  własnych  praw i  postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami. Koordynatorem programu w szkole jest pan  Jacek Spryszyński.

 

Kutno, dnia 10.05.2017

 

Kutno, dnia 14.04.2017

W bieżącym roku szkolnym  dzieci z  Punktu Przedszkolnego  nr 3 w Kutnie przy Szkole  Podstawowej  nr 5  w Kutnie,  brały udział w  realizacji  programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci  uczestniczyły w  warsztatach dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz szkodliwego wpływu palenia papierosów i „biernego palenia” na zdrowie człowieka.  Wykorzystano  różne   metody   realizacji programu  np. udział dzieci  w pogadankach,  spacerach, konkursach  plastycznych, zabawach i  grach  sportowych, nauce  piosenki, wykonywaniu   ćwiczeń oddechowych i  relaksacyjnych.  Koordynatorem programu    jest  p.Karolina Zabłocka.

 

Kutno, dnia 14.04.2017

Punkcie Przedszkolnym nr 1 w Kutnie  w Szkole Podstawowej  nr 4  w Kutnie,   w br. szkolnym  realizowany  jest   program  edukacyjny  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie.  W celu zwiększenia świadomości na temat szkodliwości dymu tytoniowego  dzieci   biorą  aktywny udział w cyklu zajęć prowadzonych przez wychowawców. Zajęcia mają charakter warsztatowy w ramach których  odbywają się   pogadanki, wycieczki, obserwacje, spotkania oraz   wykonywane  są  prace plastyczne. Koordynatorem programu w szkole jest p Iwona Szewczyk

 

 

Kutno, dnia 07.04.2017

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Krośniewicach    realizuje  XI  edycję   Programu Edukacyjnego „ Trzymaj Formę” koordynowanego  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie . W ciągu  roku szkolnego 2016/ 2017   wykorzystano   szereg  ciekawych form  i  metod  realizacji programu  m.in.  ćwiczenia gimnastyczne, relaksacyjne i taneczne, układanie jadłospisów, pokazy, przyrządzanie surówek i zdrowych kanapek. Młodzież  uczestniczyła  w  biegach  ulicznych ,wyjazdach na basen ,zawodach sportowych  oraz w  organizowanych  w szkole  wykładach i  pogadankach .                                             

Koordynatorem programu  „Trzymaj Formę”  jest. p. Aleksandra Marciniak –pedagog szkolny .

 

Kutno, dnia 07.04.2017

 

W   roku szkolnym 2016/2017  Szkoła Podstawowe we Wroczynach   realizowała  program   edukacji antynikotynowej koordynowany  przez  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie  pn.„Czyste powietrze wokół nas" .  Dzieci  z oddziału przedszkolnego  w   ramach  programu  uczestniczyły  m.in. w  warsztatach ,spotkaniach, pogadankach, wycieczkach, zajęciach plastycznych i kulinarnych oraz inscenizacjach.   

Koordynatorem programu w szkole jest  p.Dorota Gralak.

 

Kutno, dnia 29.03.2017

W   roku szkolnym 2016/2017   Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża  w Kutnie   realizowało program  edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas"   koordynowany  przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie. W ramach  programu  dzieci uczestniczyły  m.in. w  warsztatach ,spotkaniach, pogadankach, wycieczkach, zajęciach plastycznych, kulinarnych  oraz oglądały  filmy  o ochronie środowiska. Wykonywano ekspozycje wizualne oraz  rozdawano ulotki o tematyce prozdrowotnej.     

Koordynatorem  programu jest p.Emilia Janecka.

 

Kutno, dnia 27.03.2017

 

Dzieci z  grup I –V  z  Integracyjnego  Przedszkola  Miejskiego  nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie, uczestniczą  w  realizacji  Programu  edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Kutnie.

Poprzez  realizację treści programowych  wykonują prace plastyczne w tym  znak „zakaz palenia”, chodzą na spacery  obserwując wydobywające się dymy zanieczyszczające powietrze, rozmawiają  o szkodliwości palenia papierosów, uczestniczą  w    zabawach  badawczych  

ćwiczeniach relaksacyjnych. Urozmaiceniem  programu było układanie  z  klocków głównego bohatera programu  Dinusia oraz wykonywanie  soków, kanapek, szaszłyków i surówek

Koordynatorem programu w placówce jest p. Ewa Wilma.

 

Kutno, dnia 21.03.2017

W ramach realizowanego  programu  „Bieg po zdrowie”  koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie,   uczniowie klasy IV b  w  Szkole Podstawowej w Strzelcach  uczestniczyli  w  warsztatach dot.   edukacji  prozdrowotnej  antytytoniowej. Z zainteresowaniem wysłuchali  informacji o szkodliwym działaniu nikotyny i innych substancjach  zawartych w  dymie tytoniowym. 

Dzieci  chętnie omawiały  znaczenie  zdrowe i niezdrowe zachowania, uczyły się  sposobów asertywnej  obrony  własnych  praw i  postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami. 

Koordynatorem programu w szkole jest p.Marta Łykowska.

Kutno, dnia 20.03.2017

W   br. szkolnym  2016/2017  dzieci z Grupy   I - IV  z  Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie – Oddział  w Szkole Podstawowej   nr 1 Kutno, uczestniczą w realizacji programu  edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego przez   Powiatową Stację  Sanitarno – Epidemiologiczną  w Kutnie.  W dniu  16.03.2017r. p.Jolanta  Dudkiewicz   przeprowadziła  pogadankę  nt. przestrzegania  podstawowych zasad higieny  osobistej ,higienicznego stylu  życia  w  tym  unikania  zagrożeń   mających wpływ na zdrowie np.  palenia papierosów  i „biernego  palenia”. Dzieci z grupy II  przygotowały scenkę  pt.: Przegonimy stąd te dymy". 

 

 

Kutno, dnia 14.03.2017

W związku z udziałem w programie edukacyjno antytytoniowym „Czyste powietrze wokół nas”  przedszkolaki  z  Punktu Przedszkolnego nr 2   przy Szkole Podstawowej nr 6   w Kutnie, uczestniczyły w  ciekawych  zajęciach warsztatowych  w ramach których pogłębiały wiedzę na temat  szkodliwego dla zdrowia  palenia papierosów i biernego palenia. Wykonywały prace plastyczne,   brały udział w wycieczkach ,konkurencjach sportowych  oraz  w spotkaniach  z  przedstawicielkami  służby zdrowia, które  zachęcały  dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbania o własne zdrowie. Koordynatorem programu jest p. Marcelina Dusza.

Kutno, dnia 14.03.2017

 

Szkoła Podstawowa we   Wroczynach   uczestniczy w  br. szkolnym 2016/2017 w  realizacji  programu  edukacyjnego  antytytoniowego   pn. „Czyste powietrze wokół nas”.   Celem  programu  jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy.   

Dzieci uczestniczą w ciekawych zajęciach warsztatowych  dzięki którym  zwiększają wiedzę  dotyczącą szkodliwego dla zdrowia   dymu papierosowego.

 

Kutno, dnia 14.03.2017

W związku z udziałem w programie edukacyjno-antytytoniowym  „Czyste powietrze wokół nas”  przedszkolaki  z grupy 0a i 0b  Punktu Przedszkolnego   w  Szkole Podstawowej nr 6   w Kutnie ,uczestniczyły w spotkaniu z  przedstawicielką służby zdrowia, która  zachęcała dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbania o własne zdrowie. Dzieci dowiedziały się  także jak ważna jest aktywność fizyczna i ruch na świeżym powietrzu.

 

Kutno, dnia 14.03.2017

Szkoła Podstawowa w  Kterach  uczestniczy w realizacji  programu  edukacyjno- antytytoniowego  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie. Celem  programu  jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczestnicząc  w ciekawych zajęciach warsztatowych  zwiększają wiedzę  dotyczącą szkodliwości  palenia papierosów i  dymu papierosowego na zdrowie człowieka.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Aneta Kucharska.

 

Kutno, dnia 02.03.2017

 

Kutno, dnia 28.02.2017

Szkoła Podstawowa w Pniewie realizuje w br. szkolnym  2016/2017  I edycję  programu  edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”    koordynowanego  przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Kutnie.  W dniu 28.02.2017r. pracownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  PSSE Kutno  przeprowadziły dla uczniów całej szkoły  pogadankę  nt. zdrowego, bezpiecznego stylu  życia, unikania zagrożeń  mających wpływ  na zdrowie  w tym związanych z paleniem papierosów i „biernym paleniem”. Uwzględniona   została także   tematyka zdrowego żywienia  oraz   profilaktyka  chorób zakaźnych w tym tzw. „brudnych rąk”.

 

 

Kutno, dnia 28.02.2017

W dniu   27.02.2017r.w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 17 w Kutnie (ul. Szymanowskiego) odbyła  się pogadanka   pracownika   Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie  p. Jolanty Dudkiewicz  nt. przestrzegania  podstawowych zasad higieny  osobistej ,higienicznego stylu  życia  w  tym  unikania  zagrożeń   zdrowotnych  spowodowanych  chorobami tzw. „brudnych rąk”   oraz  nieprawidłowym   odżywianiem.  Ciekawym elementem pogadanki było omówienie  tematyki  związanej ze szkodliwym dla  zdrowia  paleniem papierosów oraz  „biernym paleniem”.

 

Kutno, dnia 27.02.2017

 

Przedszkole Lokalne w Łaniętach  uczestniczy w br.szkolnym 2016/2017  w  realizacji programu edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie  .  Zajęcia mają charakter warsztatowy dzięki, którym dzieci zwiększają wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu w tym papierosowego. Formami  realizacji są  spacer , obserwacja  źródeł  dymu oraz  wykonywanie  prac plastycznych z głównym bohaterem - DINUSIEM. Wzbogaceniem  programu jest   poznawanie  walorów  zdrowotnych owoców i warzyw oraz  zdrowego sposobu odżywiania się  poprzez sporządzanie zdrowych sałatek , soków i surówek. Koordynatorem programu jest  p. Marzena Stańczyk.

 

Kutno, dnia 30.01.2017

Kutno, dnia 25.01.2017

 

Kutno, dnia 11.01.2017

 

informacje - pdf

informacja 2 - pdf

Kutno, dnia 11.01.2017

 

Kutno, dnia 19.12.2016

 

W dniu 14.12.2016r.  w siedzibie Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Kutnie - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia zorganizowała  Punkt Informacyjny do  ogólnopolskiej kampanii  społecznej   pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!"  realizowanej w ramach  "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,  tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Kutno, dnia 13.12.2016

 

W dniu  2 grudnia w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS  uczniowie klas III ZSZ oraz gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  nr 2 w Kutnie w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie wzięli udział w zajęciach przybliżających tematykę AIDS i HIV. W ramach tych zajęć omówiono przyczyny , objawy zakażeń HIV, grupy ryzyka oraz gdzie szukać pomocy. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą HIV i AIDS oraz wykonali plakat dotyczący tego zagadnienia.  Koordynatorem wyżej wymienionych działań  była Pani Joanna Grabska.

 

Kutno, dnia 07.12.2016

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Łaniętach, uczestniczą  w realizacji programu edukacyjnego „Zadbaj o swoje płuca”. W  ramach programu  dzieci  dowiedziały  się o wczesnym wykrywaniu gruźlicy i chorób płuc . Tworzyły „piramidy żywieniowe”, plakaty ph. „DEKALOG ZDROWIA”, wyszukiwały  informacje  nt. profilaktyki chorób płuc oraz wykonywały prace plastyczne.  Koordynatorem  programu w szkole  jest p. Małgorzata Szczepaniak.

Kutno, dnia 22.11.2016

Kutno, dnia 17.11.2016

Dzięki udziałowi w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”  promującym  zdrowe nawyki żywieniowe  oraz  świadomość dotyczącą roli śniadania w diecie człowieka,  dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie uczestniczyły w  obchodach  Dnia Zdrowego Śniadania. Uczniowie oraz  nauczyciele  przygotowali   zdrowe kanapki, owocowe przekąski i soki. 

 

Kutno, dnia 16.11.2016

 

W dniu  8 listopada 2016r.  dzieci  z  Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Gen. Władysława  Andersa w Wierzbiu  wzięły udział w ogólnopolskiej akcji  ŚNIADANIE DAJE MOC  przygotowując  zdrowy posiłek w postaci kanapek, koktajli owocowych i sałatek. Uwieńczeniem akcji była dekoracja stołu oraz wspólne spożywanie śniadania. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami  p. Iwoną  Górską, Katarzyną Wróblewską  i Magdaleną  Siekierą  ułożyły   wierszyk, który stał się mottem akcji  promującej  zdrowe jedzenie.  

,, To śniadanie da ci moc, którą ci zabrała noc,  bo jest ono kaloryczne i do tego apetyczne !

Spożywać je możesz już  w Wierzbiu  blisko Kutna - miasta Róż..." 

Szkoła  uczestniczy w szeregu akcjach i kampaniach prozdrowotnych koordynowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Kutnie.

 

 

Kutno, dnia 31.10.2016

informacja - pdf

 

Kutno, dnia 19.10.2016

 

Kutno, dnia 12.10.2016

informacja - pdf

Kutno, dnia 06.10.2016

 

 

informacja -pdf

Kutno, dnia 20.09.2016

 

 

Kutno, dnia 20.09.2016

 

 

 

Kutno, dnia 25.07.2016

Kutno, dnia 25.07.2016

 

 

 

Kutno, dnia 25.07.2016

 

 

Kutno, dnia 15.07.2016

 

Żychlińskim Domu Kultury  w dniu 12.07.2016r.   Oświata Zdrowotna i promocja Zdrowia zorganizowała   punkt informacyjny  do  ogólnopolskiej kampanii  społecznej  pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!" realizowanej w ramach  "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".


 

Kutno, dnia 06.07.2016

W roku  szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Pniewie  realizowany  był   program edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie ,proszę!”, koordynowany przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie. Program  o charakterze  profilaktycznym  miał  wykształcić u dzieci świadomą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczestniczyły    w  warsztatach , które  pozwoliły   na aktywny udział  m.in.  w  konkursie plastycznym „Wolny od Tytoniu” ,dyskusji  , ćwiczeniach, układaniu krzyżówki , rysowaniu znaczków , uczeniu się wierszyka ,wykonywaniu ekspozycji wizualnych oraz , sadzeniu kwiatków. W działania prozdrowotne włączono także rodziców.  Koordynatorką  programu  w szkole  była pani Agnieszka Tadeusiak.

 

Kutno, dnia 29.06.2016

 

 

 

1.Czyste powietrze wokół nas”

2.Nie pal przy mnie, proszę!

3. TRZYMAJ FORMĘ

4. Zadbaj o swoje płuca

5. Znajdź właściwe rozwiązanie

6. Dopalaczom  mówimy STOP- Wybieramy zdrowie

7.ARS –Czyli jak dbać o miłość

 

 

 

Kutno, dnia 29.06.2016

 

 

informacja - pdf

 

Kutno, dnia 24.06.2016

 

W   roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowe we Wroczynach   realizowała  programy edukacyjne  koordynowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie .Dzieci  z oddziału przedszkolnego  realizowały program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas" natomiast  uczniowie klas  V - VI  program  „Trzymaj Formę”. W ramach  programów  dzieci uczestniczyły  m.in. w  warsztatach ,spotkaniach, pogadankach, wycieczkach, zajęciach plastycznych i kulinarnych oraz inscenizacjach. Wykonywano ekspozycje wizualne oraz  rozdawano ulotki o tematyce prozdrowotnej. Dużym zaangażowaniem  w  działania  związane z realizacją   programów  wykazali się   uczniowie wszystkich klas , cała kadra pedagogiczna oraz  rodzice.


 

 

Kutno, dnia 17.06.2016

 

 

 

informacja - pdf

 

 

Kutno, dnia 17.06.2016

 

W Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odbyło się podsumowanie programu „Trzymaj Formę” koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Kutnie. Celem   programu  była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia,   zbilansowanej diety  oraz     zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie wynikają dla zdrowia z faktu spożywania cukru w nadmiarze.. Hasłem przewodnim w tym roku było „ Trzymaj formę, ogranicz cukier!”.  Zorganizowano pokaz filmów z serii „ Śmietnik w mojej głowie”, „Gorzka prawda o cukrze" i „Jestem panem swojego losu" dot. wpływu reklam telewizyjnych na częstość zakupu słodyczy przez młodzież. Odbyły  się  międzyklasowe konkursy  wiedzy o zdrowym odżywianiu, konkurencje sportowo-zadaniowe, konkurs na zdrowe drugie śniadanie( uczniowie prezentowali zbilansowany, niskokaloryczny posiłek), konkurs plastyczny na najciekawszy plakat związany z hasłem „Ogranicz cukier". Koordynatorkami  programu w szkole jest  były panie Jolanta Janik Marzena Karbowska. 

Kutno, dnia 14.06.2016

Szkoła Podstawowa w  Pniewie realizowała  wśród uczniów klas I - VI   program  profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc  „Zadbaj o swoje płuca". Program   adresowany  był  do uczniów ,  ich rodziców i opiekunów oraz grona pedagogicznego. W ramach programu na lekcjach wychowawczych uczniowie dowiedzieli się z  o przyczynach i objawach gruźlicy , otrzymali   broszurki informacyjne, wyszukiwali  informacji na temat profilaktyki choroby , wykonywali prace plastyczne ,  przygotowali  scenki .Cała szkoła   uczestniczyła w obchodach Dnia Ziemi.  Koordynatorem programu w szkole jest  p.Danuta Abramowicz.

 

Kutno, dnia 6.06.2016

 

W dniu 31 maja 2016r.  w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu w Gimnazjum nr 1  im. Adama Mickiewicza w Kutnie odbył się happening, podczas którego uczniowie zapoznali się z problematyką szkodliwości palenia tytoniu. Młodzież uzyskała informację na temat składu dymu papierosowego, chorób wywołanych   paleniem tytoniu, fizycznych, psychicznych i społecznych szkód wywołanych uzależnieniem od tytoniu. Podczas happeningu zaprezentowano prace konkursowe wykonane przez uczniów szkoły pt. "Karykatura palacza". Akcję przygotowała młodzież gimnazjum pod opieką pedagogów szkolnych. Ulotki edukacyjno - profilaktyczne oraz plakaty udostępniła Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie.


 

 

Kutno, dnia 6.06.2016

 

W bieżącym roku szkolnym  dzieci z  Przedszkola nr 17   w Kutnie ( ul.Szymanowskiego)   brały udział w  realizacji  programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, poprzez  uczestnictwo w  wielu ciekawych warsztatach dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz szkodliwego wpływu palenia papierosów i „biernego palenia” na zdrowie człowieka.  Wykorzystano  różne   metody   realizacji programu  np. udział dzieci  w pogadankach,  spacerach, konkursach  plastycznych, zabawach i  grach  sportowych, nauce  piosenki, wykonywaniu   ćwiczeń oddechowych i  relaksacyjnych.   Koordynatorem programu    jest  p.  Magdalena Adamczyk .


 

 

Kutno, dnia 25.05.2016

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Bedlnie zakończyło realizację     X  edycji  programu  edukacyjnego   „Trzymaj Formę!” . Szkoła realizowała  projekty  „Naturalne słodycze”  oraz   „Zdrowa kanapka”-  których   zakresem tematycznym była  zbilansowana dieta oraz propagowanie zdrowego stylu  życia poprzez ruch i zdrowe odżywianie.  Uczniowie klas        I - III  w ramach zajęć programowych uczestniczyli  m.in.   w  zawodach i  turniejach   sportowych , konkursach i  pokazach  kulinarnych,  układali  jadłospisy.   Ponadto w br. szkolnym  młodzież  z Gimnazjum  brała udział   w  II  etapie powiatowym  konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który odbył się  w   siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie .


 

 

Kutno, dnia 25.05.2016

 

 

informacja.pdf

Kutno, dnia 23.05.2016

Uczniowie  Szkoły Podstawowej   nr 1 w Krośniewicach   uczestniczą w br. szkolnym    2015/ 2016  w realizacji programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas", którego  celem jest   wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy.    Dzieci uczestniczą  w  warsztatach  promujących  zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego Poznają   i utrwalają  wiedzę jak dbać o  zdrowie   i  co jest potrzebne aby być zdrowym, wykonują  prace plastyczne,  uczestniczą w   zajęciach ruchowych. Koordynatorem programu w szkole była p. Aleksandra Marciniak.


 

Kutno, dnia 23.05.2016

 

Dzieci   z oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej  w  Pleckiej  Dąbrowie    uczestniczyły   w realizacji    programu  edukacji  antytytoniowej-„Czyste powietrze Wokół Nas „.  W ramach 5 warsztatów   program realizowany był  poprzez wykorzystanie  różnych  metod   pracy z dziećmi  np. wycieczka,  pogadanka, historyjka, piosenka,  prace plastyczne w tym  kolorowanki , ćwiczenia  ruchowe i relaksacyjne oraz  gry i zabawy. Koordynatorami  programu  w szkole jest  pani  Marzena Puchała


 

Kutno, dnia 13.05.2016

W Zespole Szkół w Dąbrowicach  uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w br.  szkolnym   w realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „DOPALACZOM MÓWIMY STOP-WYBIERAMY ZDROWIE” mającej na celu obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę rówieśniczą prowadzących do sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzono spotkania  z uczniami m.in. z Komendantem Straży Miejskiej w Kutnie i dzielnicowym z Komisariatu Policji w Krośniewicach, a także warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla młodzieży.  Koordynatorem Kampanii w szkole jest pedagog szkolny p. Monika Ojrzanowska.

 

Kutno, dnia 13.05.2016

 

W bieżącym roku szkolnym Przedszkole nr 16   w Kutnie   zrealizowało   program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas" .  Dzieci     uczestniczyły w  5  zajęciach warsztatowych  z  wykorzystaniem   szeregu ciekawych form i metod pracy  jak  wycieczki ,gry i zabawy ruchowe , śpiewanie piosenek, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, wykonywanie  prac  plastycznych, projektowanie własnych znaczków „NIE PAL PRZY MNIE”. Koordynatorką  programu   jest pani Aneta Pietrzak.


 

Kutno, dnia 13.05.2016

 

Szkole Podstawowej  nr 4   w Kutnie (Oddział Przedszkolny)   w br. szkolnym  realizowany  jest   program  edukacyjny  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie.  W celu zwiększenia świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu tytoniowego  dzieci   biorą  aktywny udział w cyklu zajęć prowadzonych przez wychowawców. Zajęcia mają charakter warsztatowy w ramach których  odbywają się   pogadanki, wycieczki, obserwacje, spotkania oraz   wykonywane  są  prace plastyczne   i nauka  piosenki o Dinku.  Koordynatorem programu w szkole jest p. Anna Skrzeczkowska.


 

 

Kutno, dnia 13.05.2016

Szkoła Podstawowa nr 4  w  Kutnie   realizuje  X  edycję   Programu Edukacyjnego „ Trzymaj Formę”.   W ciągu  roku szkolnego 2015/ 2016   wykorzystano   szereg  ciekawych form  i  metod  realizacji programu  m.in.  ćwiczenia gimnastyczne, relaksacyjne i taneczne , układanie jadłospisów, pokazy, przyrządzanie surówek i zdrowych kanapek. Młodzież  uczestniczyła  w  biegach  ulicznych i zawodach sportowych  oraz w  organizowanych  w szkole  wykładach i  pogadankach .  W dniu 10.05.2016r.  w świetlicy szkolnej  odbył  się dla uczniów klas I - VI   konkurs  „Świat kanapek  - Świat sałatek” . Koordynatorem programu  „Trzymaj Formę”  jest. p. Czesława  Nowakowska.


 

Kutno, dnia 13.05.2016

Dzieci z  Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kutnie   uczestniczą  w realizacji    programu  edukacji  antytytoniowej-„Czyste powietrze Wokół Nas”,  rozwijając  umiejętności   w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. W ramach 5 warsztatów   program realizowany jest  poprzez wykorzystanie  różnych  metody pracy z dziećmi  np. wycieczka,  pogadanka, historyjka, piosenka,  prace plastyczne w tym  kolorowanki , ćwiczenia  ruchowe i relaksacyjne oraz  gry i zabawy. Koordynatorami  programu  są panie  Iwona Gmerek oraz  Agnieszka Jabłońska.

 

Kutno, dnia 11.05.2016

W   Szkole Podstawowej nr 2 w Żychlinie    w br. szkolnym 2015/2016  realizowany  był   program edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie ,proszę!”, koordynowany przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie. Program  o charakterze  profilaktycznym  miał na   celu     wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczestniczyły    w  warsztatach  promujących  zdrowie  i odpowiedni  styl  życia   wolny od dymu tytoniowego.  Zajęcia    pozwoliły   na aktywny udział dzieci w dyskusji  , ćwiczeniach, układaniu krzyżówki , rysowaniu znaczków , uczeniu się wierszyka ,wykonywaniu ekspozycji wizualnych oraz zdrowych kanapek. Koordynatorkami   programu  w szkole  były panie: Jolanta  Dobraniecka i Małgorzata Kozłowska.

Kutno, dnia 11.05.2016

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 „Promyczek” w Kutnie  uczestniczyły  w realizacji   programu edukacji  antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia miały charakter warsztatowy (uczenie się  przez doświadczenie).  Dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały   źródła dymu, uczestniczyły m.in. w pogadankach, ćwiczeniach  sprawnościowych i relaksacyjnych , śpiewały piosenki , projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, wykonywały prace plastyczne. Koordynatorami  programu była p. Jadwiga Karbowa.

 

Kutno, dnia 06.05.2016

ulotka - jpg

informacja - pdf

Kutno, dnia 06.05.2016

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie w  br. szkolnym  2015/ 2016  realizowali  program edukacyjny „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”. Celem  Programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą papierosy . Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach warsztatowych. Dyskutowały na temat co to jest zdrowie, co mu szkodzi i jak postępować gdy ludzkie zdrowie jest zagrożone. Nauczyły się wiersza o wiewiórce Wiki, rozwiązywały krzyżówki o zdrowiu, rywalizowały w grupach układając obrazki ukazujące Wiki. Wykonały tablicę informacyjną dla rodziców i starszych kolegów.  Program zakończył się konkursem plastycznym pt. „NIE PAL  PRZY MNIE PROSZĘ”. Koordynatorką programu w szkole jest p. Mirosława Lewandowska.


Kutno, dnia 06.05.2016

 

 

Kutno, dnia 28.04.2016

Przedszkole Samorządowe nr 1w Żychlinie   realizuje  Program  edukacyjno- antytytoniowy  „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach realizacji  poszczególnych warsztatów  dzieci m.in.  uczestniczyły w spacerach, dyskusji, wykonywały prace plastyczne, odgrywały scenki dramowe,  słuchały historyjki, zorganizowały kącik informacyjny dla rodziców .  W  ramach  Dnia Ziemi  wykonywały stroje  ekologiczne i sadziły krzewy  przed  budynkiem  Przedszkola. Przekazany został  rodzicom  LIST informujący o szkodliwym dla zdrowia paleniu papierosów. 

Koordynatorem programu jest p. Krystyna Cieślak

Kutno, dnia 28.04.2016

W  Zespole Szkół w Byszewie   w klasie „O”  realizowany jest  program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.   Dzieci uczestniczą  w  warsztatowych  i zabawach dydaktycznych pozwalających na  zwiększenie  wiedzy  dotyczącej 

szkodliwości dymu  papierosowego . W ramach zajęć  m.in. wykonują  prace  plastyczne ,projektują  znaczek „Nie pal  przy mnie”,  śpiewają  piosenkę o Dinku.Rodzice otrzymali  list od dzieci z  programem  profilaktyki  antytytoniowej  i  informacją zachęcającą do aktywnego i twórczego  spędzania czasu wolnego. Koordynatorem   programu  w  szkole  jest  p.Wioletta  Modlińska.

 

Kutno, dnia 28.04.2016

Dzieci ze  Szkoły Podstawowej SPSK im. Gen. Władysława Andersa w Wierzbiu  uczestniczą w programach  antytytoniowych   koordynowanych  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Kutnie pt. „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Nie pal przy mnie proszę!” .W dniu  19 kwietnia  dzieci wraz z opiekunami wzięły udział w przemarszu ulicą Królewską, podczas którego promowały zdrowy styl życia. Towarzyszyły im kolorowe transparenty .  Rozdawano  jabłka i wręczano serduszka wykonane własnoręcznie techniką origami  wraz z liścikiem  - Nie pal przy mnie, proszę.( Tego typu serduszka otrzymali  również pracownicy szkoły oraz rodzice). Akcja wzbudzała sympatię przechodniów.  W ramach   ww  programów  dzieci odbywały pogadanki na temat  szkodliwości palenia, kolorowały postać Dinusia  i wiewiórki WIKI , wzięły   udział w konkursie „Czyste powietrze wokół nas” , a z okazji DNIA ZIEMI  sadziły przed szkołą rośliny. Dzięki tego typu akcjom  dzieci  uczą się  jak dbać o środowisko oraz   jak zanieczyszczone środowisko  wpływa na otoczenie i organizm. 

Realizatorkami  programów  w szkole są panie  Katarzyna Wróblewska, Anna Dąbrowska, Patrycja Skibińska i Iwona Górska.

 

Kutno, dnia 28.04.2016

W Gminnym Przedszkolu w Strzelcach  odbył się cykl zajęć dotyczący  zdrowego odżywiania, dbania o higienę jak i szkodliwości palenia papierosów (realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” . Podczas zajęć warsztatowych    i   zabaw  przekazano dzieciom   wiedzę  prozdrowotną  dot. m.in.   odróżniania zdrowych produktów od   niezdrowych, zachęcano   do aktywności fizycznej  poprzez udział w  zajęciach   gimnastycznych  oraz zabawach  ruchowych. 

Realizatorkami programu są  p.Iwona Kaczmarska i p. Agnieszka Zieleniewska

Kutno, dnia 21.04.2016

W bieżącym roku szkolnym 2015/ 2016   w    Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie     w Grupach „O”a i  „O” b,  zrealizowany został   program edukacyjny   „Czyste powietrze wokół nas”.   Dzieci   uczestniczyły w   zajęciach warsztatowych  z  wykorzystaniem   szeregu ciekawych form i metod pracy  jak m.in.:  wycieczki  ,gry i zabawy ruchowe , śpiewanie piosenek , ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, wykonywanie  prac  plastycznych (  wykonywanie  papierosików) ,projektowanie własnych znaczków „NIE PAL PRZY MNIE” , ekspozycje wizualne oraz spotkanie ze stomatologiem.   Koordynatorką  programu  była  p.Wioletta Zapała

 

Kutno, dnia 21.04.2016

Szkole  Podstawowej nr 1 w Żychlinie     w  klasach  I - III   zrealizowany został    program edukacyjny   pt: „Nie pal przy mnie – Proszę! ”  koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.  Głównym celem  programu było  zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, jak również  wykształcenie świadomej postawy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia  warsztatowe prowadzone przez  p. Sylwię Walczak  i  p.Matyldę Jakubowską-Czaję    pozwalały  na aktywny udział dzieci  m.in. w „burzy mózgów”  nt. zdrowego stylu życia , pogadankach ,ćwiczeniach oddechowych,   zabawach i konkurencjach sportowych ,rozwiązywaniu  krzyżówki , wykonywaniu własnych  piramid zdrowia, rysowaniu znaczków  oraz  uczeniu się wierszyka .

 

Kutno, dnia 20.04.2016

Katolickie Gimnazjum SPSK w  Wierzbiu   bierze udział  w  wojewódzkiej kampanii profilaktycznej ,,Dopalaczom mówimy STP- wybieramy zdrowie”   koordynowanej   na terenie  powiatu kutnowskiego  przez  Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną Kutnie. W ramach tej kampanii podejmowane są działania mające na celu  propagowanie  wiedzy o zagrożeniach związanych z zażywaniem dopalaczy przez młodzież . Realizując działania  w szkole  skoncentrowano się na wyrabianiu postaw asertywnych oraz uświadomieniu   konsekwencji zdrowotnych  spowodowanych  uzależnieniami. Koordynator programu – pedagog szkolny p.Anna  Stachowicz  prowadziła tematyczne warsztaty ,,Tylko słabi gracze biorą dopalacze”, a   przedstawicielka Policji  omówiła  konsekwencje zażywania środków odurzających .


 

Kutno, dnia 20.04.2016

W  dniu  19.04.2016 r. w Zespole  Szkół  w  Żychlinie   odbyła się  pogadanka  dla młodzieży nt. dopalaczy.  Pani Jolanta Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie  przeprowadziła   pogadankę   „Dopalacze -  przyczyny zażywania substancji psychoaktywnych, skutki i profilaktyka”  oraz  wyemitowała   2  spoty  dot. szkodliwych dla zdrowia  używek  dopalaczy,  a  pracownica   Komendy Powiatowej Policji  w Kutnie  p. Edyta Machnik   omówiła  aspekty prawne  związane z posiadaniem  narkotyków/ dopalaczy.


 

Kutno, dnia 20.04.2016

W dniu 11 kwietnia br. , w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy"  w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie   odbyły się   spotkania ze specjalistami z Komendy Powiatowej  Policji w Kutnie i  Państwowego Ratownictwa Medycznego, którzy na co dzień zajmują się tematem  zażywania przez młodzież środków odurzających.   Podczas spotkań z rodzicami uczniów klas pierwszych omówiono zagadnienia   odpowiedzialności  prawnej   osób niepełnoletnich, które  posiadają   środki odurzające  i psychotropowe. Organizatorką spotkań była pełnomocnik ds. profilaktyki. p. Barbara Jóźwiak,

 

 

Kutno, dnia 20.04.2016

W Szkole Podstawowej   nr 9   w Kutnie , w ramach obchodów  Światowego Dnia Zdrowia 2016 , którego tematyka dot. cukrzycy, pielęgniarka szkolna p. Maria Matczak  przeprowadziła wśród uczniów oraz  ich rodziców w siedemnastu kasach  I- VI  cykl  pogadanek  ilustrowanych materiałami  poglądowymi  nt. zdrowego stylu życia. 

W holu głównym szkoły dla rodziców przygotowana została przez pedagoga szkolnego prezentacja tematyczna zawierająca informacje na temat minimalizowania ryzyka zachorowania na cukrzycę oraz     sposobach wykrywania i leczenia cukrzycy.

 

Kutno, dnia 20.04.2016

Działania prozdrowotne uczniów Szkoły Podstawowej w Strzegocinie  w ramach  obchodów ( 7 kwietnia) Światowego Dnia Zdrowia dot. Cukrzycy.

Kutno, dnia 18.04.2016

Zespole Szkół w Gołębiewku- Szkoła  Podstawowa  w  grupach   3-, 4-, 5-, 6-latków  realizowany był  program  „Czyste Powietrze Wokół Nas” .  Dzieci  uczestniczyły   w zajęciach   warsztatowych. Uczyły  się  jak radzić sobie w sytuacjach, gdy  dorośli palą przy nich papierosy.  Wykonywały  prace  plastyczne , uczestniczyły w ćwiczeniach oddechowo-relaksacyjnych  oraz  zabawach  ruchowych. Ponadto wykonywały kanapki , uczestniczyły w przedstawieniu „Na straganie” oraz konkursie plastycznym „Ruch na świeżym powietrzu”. Realizatorkami  programu w szkole    były  wychowawczynie kl. „O”  - E.Nowacka  i  A.Drzewiecka.

Kutno, dnia 18.04.2016

Gminne  Przedszkole  w Ostrowach po raz kolejny uczestniczyły  w realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia miały charakter warsztatowy . Wykorzystano  metody aktywizujące, które umożliwiały zaangażowanie wszystkich zmysłów  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.  Dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały   źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, wykonywały prace plastyczne , śpiewały i zapoznały się z  główną postacią   programu. Rodzice otrzymali   list od dzieci z programem profilaktyki tytoniowej i informacją zachęcającą do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Na zakończenie zajęć, przedszkolaki miały spotkanie z  lekarzem.  Realizatorkami programu były p.M.Zwierzchowska i p. A.Szałkowska. 

Kutno, dnia 18.04.2016

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” w Kutnie  w br. szkolnym  2015/2016   uczestniczyło w realizacji programu edukacji antytytoniowej   „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego  przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie. Dzieci  wzbogaciły  swoją wiedzę na temat pochodzenia oraz przyczyn wydobywania się dymów, również  papierosowego. Chętnie uczestniczyły  w  zajęciach  warsztatowych, zabawach badawczych, spotkaniu z pracownikiem apteki, quizie, konkursie plastycznym „Ogród jak z bajki. Uczyły się piosenki oraz wykonywały prace plastyczne i  samodzielnie  projektowały  znaczki „Nie pal przy mnie”. Rodzice otrzymali listy intencyjne,  a w placówce  przygotowana  była dla nich  tablica  edukacyjna.  Koordynatorem programu w  placówce jest p. Anna Olesińska

Kutno, dnia 18.04.2016

W b.roku szkolnym 2015/16  Gimnazjum  w Ostrowach  realizowało program edukacyjny „Trzymaj formę”  koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie.   W realizacji programu  brali udział uczniowie klas   I- III Gimnazjum .  Młodzież     wykonywała  gazetki  tematyczne  w holu szkoły, rozdawała  ulotki  nt. zdrowego stylu życia i uczestniczyła w  zawodach sportowych.  W ramach aktywnego  wypoczynku zorganizowano  wycieczkę  po okolicy, rajdy piesze  oraz  na basen  i lodowisko w Kutnie. Koordynatorem  programu  w szkole jest p. Jolanta Postolska.

Kutno, dnia 11.04.2016

W Szkole  Podstawowej w  Ostrowach     w  klasach  I - III   zrealizowany został  profilaktyczny program edukacji  antytytoniowej  pt:„Nie pal przy mnie – Proszę”  koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.  Głównym celem  programu było  zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program miał  charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał  na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia  warsztatowe prowadzone przez  wychowawczynie klas I-III   pozwalały  na aktywny udział dzieci w dyskusjach nt. zdrowego stylu życia , ćwiczeniach,   zabawach i konkurencjach sportowych ,układaniu krzyżówki , rysowaniu znaczków , uczeniu się wierszyka oraz   wykonywaniu  prac plastycznych. Koordynatorem programu w szkole jest  p.Monika Jóźwiak.

 

Kutno, dnia 11.04.2016

Uczniowie klas I- III  Gimnazjum w Ostrowach uczestniczyli  w realizacji kolejnej edycji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „DOPALACZOM MÓWIMY STOP-WYBIERAMY ZDROWIE”   mającej na celu eliminowanie  wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę rówieśniczą prowadzących do sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych w roku szkolnym  2015/2016 prowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży, których metodami pracy były  m.in. ekspozycje wizualne, pogadanki, spotkania, projekcja SPOTU filmowego wykonanego przez uczniów pn.„Przytomni”. Prowadzono rozdawnictwo ulotek. 

Koordynatorem Kampanii w szkole jest pedagog szkolny p. Agnieszka Czerniawska

Kutno, dnia 11.04.2016

Szkoła Podstawowa w Micinie   zrealizowała  w br.szkolnym 2015/2016   program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w  warsztatach  wzbogaconych w  różnego  rodzaju formy  zajęć m.in. wycieczce  ukierunkowującej   dzieci na różne źródła dymu ,  pracach plastycznych - kolorowankach , nauce  piosenki  o DINKU,   ćwiczeniach  oddechowo -relaksacyjnych  . Dla rodziców  przygotowano gazetkę o szkodliwości palenia papierosów. Koordynatorem  programu w szkole jest p. Katarzyna Szcześniak.

 

Kutno, dnia 11.04.2016

 

Szkoła Podstawowa w Micinie  w  klasach  IV- VI  realizuje  program  profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc  „Zadbaj o swoje płuca". Program   adresowany  jest  do uczniów ,  ich rodziców i opiekunów oraz grona pedagogicznego. W ramach programu na lekcjach wychowawczych uczniowie dowiedzieli się z  o przyczynach i objawach gruźlicy , otrzymali   broszurki informacyjne, tworzyli „piramidy żywieniowe”  oraz plakaty ph. „DEKALOG ZDROWIA”.  Na zajęciach komputerowych  wyszukiwano  informacji na temat profilaktyki choroby  oraz    szczepień ochronnych,  przygotowano  referaty oraz  wysłuchano   pogadanki  nt. „Wiem jak zadbać o swoje płuca i zdrowie”. Ponadto zorganizowano zawody sportowe. Podsumowaniem   programu   była    wycieczka   do  Aquaparku. Koordynatorem programu w szkole jest  p. Beata Kacprzak.

Kutno, dnia 07.04.2016

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie realizuje  w br. szkolnym, 2015/2016 program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie ,proszę!”, którego głównym celem    było  zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.  Struktura programu składająca się z  5 warsztatów porusza tematykę   zdrowia .Dzieci  uczestnicząc w  zajęciach, poszerzyły     wiedzę   na temat  zdrowego odżywiania  i unikania mało wartościowych przekąsek jak  chipsy. Ponadto wzięły udział  w zawodach  sportowych  „Ruch to zdrowie” , wykonywały   piramidę  zdrowia ,   prace plastyczne. Podczas zorganizowanego  „Zielonego dnia  na powitanie wiosny"  rozmawiały o tym, że na wiosnę warto  spędzać czas aktywnie.   Ciekawym elementem realizacji programu było   obejrzenie prezentacji multimedialnej ZDROWY STYL ŻYCIA ,  a następnie   wykonanie   prezentacji multimedialnych   „Jakie warzywa i owoce jeść, aby być zdrowym?" .

Koordynatorem programu w szkole jest p. Beata Kłopotowska.

Kutno, dnia 30.03.2016

 

Uczniowie  klas I - III  Zespołu  Szkół im. Jana Pawła II w Oporowie (Szkoła Podstawowa)  uczestniczą w realizacji programu edukacyjnego antytytoniowego pn. „Nie pal przy mnie, proszę!”. Program ma  charakter profilaktyczny, którego  celem było  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy.   Dzieci   uczestniczą  w  warsztatach  promujących  zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego. Poznają  i utrwalają  wiedzę jak dbać o  zdrowie i co jest potrzebne aby być zdrowym (w tym zdrowe odżywianie) , wykonują   prace plastyczne, uczą  się wierszyka , rozwiązują   krzyżówkę o zdrowiu   oraz uczestniczą w   zajęciach gimnastycznych. Koordynatorem programu w placówce jest p. Ewa Pawlak.

 

Kutno, dnia 23.03.2016

Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Kutnie w br. szkolnym realizowany  jest   program  edukacyjny  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie.  W celu zwiększenia świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu tytoniowego  uczniowie z pięciu klas I biorą  aktywny udział w cyklu zajęć prowadzonych przez wychowawców. Zajęcia mają charakter warsztatowy w ramach których   odbywają  się   m.in. pogadanki, wycieczki,  obserwacje, uczniowie wykonują prace plastyczne i   techniczne oraz uczą się piosenki o Dinku. W ramach propagowania zdrowego  odżywiania uczniowie przygotowali pyszne wiosenne kanapki. Odbyły się także  zajęcia otwarte na których dzieci wraz z rodzicami wykonały   plakaty pod hasłem ,,Nie pal przy mnie – proszę”. Koordynatorem programu w szkole jest p. Karolina Miniszewska.

 

Kutno, dnia 09.03.2016

Szkole Podstawowej  w Grabowie  realizowany  jest   program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w  warsztatach  wzbogaconych w  różnego  rodzaju formy  zajęć m.in. wycieczce  ukierunkowującej   dzieci na różne źródła dymu ,  pracach plastycznych -  kolorowankach , nauce  piosenki  o DINKU,   ćwiczeniach  oddechowo -relaksacyjnych  oraz w  zorganizowanym   w szkole konkursie plastycznym  „ NIE dla czadu”. Dla rodziców  przygotowano gazetkę o szkodliwości palenia papierosów. Koordynatorem  programu w szkole jest p. Karolina Kopeć.

 

Kutno, dnia 07.03.2016

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z klas I-VI w Szkole Podstawowej w  Jankowicach   uczestniczą w realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”. Wykorzystując różne formy i metody realizacji promują higieniczny i zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego. Realizatorami programu w szkole są wszyscy nauczyciele.

Kutno, dnia 07.03.2016

Dzieci z  Przedszkola   Lokalnego w Łaniętach    uczestniczą  w br. szkolnym  2015/2016   w realizacji   programu edukacji  antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Kutnie . Program ma m.in.  na celu zwiększenie  wiedzy na temat skutków palenia papierosów  oraz  wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.  Zajęcia mają  charakter warsztatowy, w ramach których dzieci   uczestniczą  w pogadankach , spacerach  podczas których obserwują   źródła dymu, aktywnie  ćwiczą,  wykonują   prace  plastyczne i śpiewają   piosenki. W dniu 11 marca    w przedszkolu organizowany będzie Dzień Marchewki podczas którego dzieci wraz z  rodzicami  aktywnie włączą się  w  propagowanie zdrowego  odżywiania.

Koordynatorem  programu w przedszkolu jest p. Ewa Słowikowska

Kutno, dnia 22.02.2016

 

Kutno, dnia 22.02.2016

Szkoła Podstawowa w  Żeronicach  realizuje  w br. szkolnym  2015/2016  w  klasach I-III  program edukacyjny „ Nie  pal przy mnie proszę” . Struktura programu składająca się z  5 warsztatów porusza tematykę dot. zdrowia ( od czego zależy zdrowie, co szkodzi zdrowiu i co robić gdy zdrowie jest zagrożone).  Dzieci  uczestniczą  w  zajęciach,  które    poszerzają  wiedzę   na temat  zdrowego odżywiania  poprzez  wspomaganie organizmu witaminami      i mikroelementami pochodzącymi ze świeżych owoców i warzyw  i   unikania mało wartościowych przekąsek jak  chipsy.  Koordynatorem programu w szkole jest p. Elżbieta Jarosz.

Kutno, dnia 22.02.2016

W  br . szkolnym  2015/2016  uczniowie klasy I A i  I B  ze Szkoły Podstawowej w Łaniętach  biorą   udział  w VIII edycji programu edukacji antytytoniowej  „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Program ma na celu kształtowanie postaw wobec palenia tytoniu. W ramach zajęć warsztatowych  dzieci  otrzymują wiedzę nt. szkodliwego wpływu palenia papierosów  oraz „biernego palenia” na zdrowie.   Koordynator szkolny p. Małgorzata Szczepaniak.

Kutno, dnia 22.02.2016

Uczniowie klas   I - III  Szkoły Podstawowej w Micinie   uczestniczący w realizacji programu edukacyjnego „Zadbaj o swoje płuca” obejrzeli w m-cu lutym br. przedstawienie pt. „Mniam, mniam”. Aktorzy w przystępny sposób przekazywali wiedzę  o    zdrowym  odżywianiu  oraz zdrowym  stylu życia. Poprzez scenki, kolorowe stroje i ciekawe dialogi uświadamiali dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie zasad zdrowego żywienia oraz jakie konsekwencje można ponieść nie stosując tych  zasad w praktyce. Występ ten był z jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej oraz realizowanych programów edukacyjnych w klasach I-III „Nie pal przy mnie proszę” i w klasach IV-VI   „Zadbaj o swoje płuca”.

 

Kutno, dnia 22.02.2016

Uczniowie klas I - III   Szkoły Podstawowej w  Micinie  uczestniczą w br. szkolnym  w realizacji  koordynowanego  przez  Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczna w Kutnie  programu  edukacyjnego  „Nie pal przy mnie proszę”. W ramach programu wychowawczynie klasy I p. Maryla Szymańska i klasy III  p. Katarzyna Szulczewska zorganizowały dla wszystkich uczniów  zawody sportowe pn. „OLIMPIADA ZDROWIA” podczas której   obyła się   rozmowa dot. zdrowia, co należy zrobić, aby być zdrowym oraz jakich zachowań należy unikać.  Na zakończenie olimpiady zmęczeni, ale szczęśliwi zawodnicy chórem stwierdzili, że „Ruch to zdrowie! ”.Ponadto  w  szkole     zorganizowany został    happening pod hasłem „Nie pal, nie truj! Dbaj o swoje zdrowie!”. Podczas długiej przerwy  uczniowie spacerowali po szkole i wykrzykiwali hasła nawołujące do zdrowia oraz nie palenia papierosów.

 

Kutno, dnia 22.02.2016

W  miesiącu lutym 2016r,  wychowankowie  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie   zorganizowali  Dzień Zdrowia   promujący zdrowe  odżywianie.  Młodzież obejrzała  prezentację multimedialną nt. walorów zdrowotnych warzyw i owoców oraz   samodzielnie   wykonywała  zdrowe  soki  owocowo-warzywne.

Dziewczęta  z MOS-u  propagując zdrowy styl życia  uczestniczą w zajęciach  tańca   w  połączeniu  z   elementami  fitness – aerobikiem, a także z wykorzystaniem  elementów treningu siłowego.

Kutno, dnia 22.02.2016

Dzieci  z  Przedszkola nr 5 w Kutnie   uczestniczą w  realizacji programu edukacyjnego    „Czyste powietrze wokół nas”. Koordynator programu p.Anna Olesińska  organizuje  szereg ciekawych form przekazu dot. zdrowego stylu życia.  Dzieci  uczestniczyły w spotkaniu z Panią doktor , która opowiadała, jak należy zachowywać się w trakcie choroby i zwróciła uwagę na konieczność przyjmowania lekarstw i poddawania się różnym zabiegom   podkreślając ,że dzieci nie mogą samodzielnie kupować i zażywać leków.  W trakcie  zorganizowanego  dnia  Marchewki  dzieci   przypomniały zasady zdrowego odżywiania się, przygotowywały soki  z marchewki , bawiły się przy muzyce, brały udział w konkursach, układały marchewkowe puzzle,  uczyły się  wierszyka „ Na zdrowie” i  piosenki „Pan doktor”.

 

Kutno, dnia 22.02.2016

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Kutnie w  br.szkolnym  (styczeń 2016 ) obejrzeli   pouczające  przedstawienie pt. „Mniam, mniam” w wykonaniu aktorów   z zespołu  teatralnego z Torunia, które miało na celu propagowanie zdrowego odżywiania. Spektakl  w zabawny sposób przypomniał wszystkim widzom nie tylko walory prawidłowego żywienia, ale także pozytywne wartości zdrowego stylu życia i negatywne skutki sięgania po używki. Przesłanie zawarte w  przedstawieniu:  JESTEŚ TYM CO JESZ !.

Kutno, dnia 22.02.2016

 

Kutno, dnia 22.02.2016

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Oporowie -Szkoła Podstawowa,  rozpoczęła się  realizacja  programu  edukacyjnego  koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie  pn.„Nie pal przy mnie proszę”.ko pierwsi zapoznani zostali z celem i założeniami  programu rodzice  uczniów. Koordynator programu w szkole p. Ewa Pawlak  na  zebraniu z rodzicami    wykorzystując  przygotowaną  prezentację  multimedialną    przedstawiła  szkodliwy  wpływ  palenia papierosów  i   „biernego palenia”  na zdrowie  oraz  rozdała ulotki o  tematyce antytytoniowej

 

Kutno, dnia 22.02.2016

Przedszkole w Krośniewicach  w br. szkolnym  2015/2016   przystąpiło po raz kolejny do  realizacji programu edukacji antytytoniowej   „Czyste powietrze wokół nas” koordynowanego  przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie. Dzieci  wzbogaciły  swoją wiedzę na temat pochodzenia oraz przyczyn wydobywania się dymów, również  papierosowego ,chętnie uczestniczą  w  zajęciach  warsztatowych czego efektem   są m.in.:  prace plastyczne, samodzielnie zaprojektowane znaczki „Nie pal przy mnie” oraz tablica  edukacyjna dla rodziców.

Koordynatorem programu w placówce jest p. Katarzyna Jaworska.

Kutno, dnia 04.02.2016

W ramach Ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy”  zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice w  Zespole Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie włączyli się w działania w zakresie profilaktyki antynarkotykowej .Hasłem  przewodnim międzyszkolnej kampanii   było „Nie daj się wypalić”.  W dniu 19 stycznia 2016r.   zaprezentowano w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie plakaty konkursowe, transparenty z hasłami , ulotki edukacyjne z informacjami na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze. Ważnym elementem kampanii były informacje na temat form wsparcia osób, których ten problem bezpośrednio lub pośrednio dotyczy.  W dniach 20-22 stycznia 2016r., w holu Zespołu Szkól  Nr 3 w Kutnie uczniowie klasy III TOR pod kierunkiem     p. Barbary Jóźwiak  zorganizowali   akcję „Nie daj się wypalić” oraz  wystawę dot. skutków zażywania dopalaczy. 

Kutno, dnia 04.02.2016

 

Uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Byszewie realizują w roku szkolnym 2015/2016 pod opieką wychowawcy i pedagoga szkolnego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”.

Podczas zajęć wychowawczych dzieci poszerzyły swoją wiedzę nt. gruźlicy, jej przyczynach i objawach. Korzystając z różnych źródeł informacji przygotowały ciekawe referaty na temat profilaktyki i szczepień ochronnych.

Kutno, dnia 28.01.2016

 

-   Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - pdf


          -    Zasady zdrowego żywienia - pdf

Kutno, dnia 25.01.2016

W ramach  ogólnopolskiej  kampanii  społecznej „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ! „  skierowanej  do  kobiet  w wieku prokreacyjnym, ciężarnych  oraz  ich rodzin  i bliskich,  w  dniu 22.01.2016r. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia   zorganizowała  w siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie  punkt  informacyjno- edukacyjny, gdzie   każdy   mógł   uzyskać niezbędne  informacje  i  porady   nt. zasad zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań.  Niniejsze  działanie  zrealizowane zostało  w ramach   „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.   

Kutno, dnia 19.01.2016

 

 

Kutno, dnia 19.01.2016

 

Kutno, dnia 13.01.2016

 

Kutno, dnia 12.01.2016

 

  - Poradnik dla koordynatora  programu      - pdf

  - DRUK  -Informacja z realizacji programu - doc

Kutno, dnia 02.12.2015

 

1 grudnia w ramach Światowego Dnia AIDS w Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie odbyła się akcja profilaktyczna, podczas której uczniowie zapoznali się z problematyką HIV/AIDS. Młodzież uzyskała informację na temat rozróżniania stanu zakażenia i choroby, znajomości bezpiecznych kontaktów z zakażonymi. W ramach solidarności z ludźmi chorymi na AIDS, każdy miał przypiętą tym dniu czerwoną kokardkę. Podczas akcji zaprezentowano plakaty wykonane przez młodzież pod kierunkiem p. M. Dyicińskiej. Akcję przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką pedagogów szkolnych. 

Kutno, dnia 25.11.2015

W dniu 24.11.2015r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie   odbyła się akcja prozdrowotna  ph: „ Żyjemy Zdrowo” zorganizowana przez  grono pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” Kutnie.  Przedszkolaki    z Wybickiego  oraz  Oddziałów   z  Zamoyskiego  i   Szymanowskiego  ( 3- 4- 5 latki )  rywalizowały  w  grupach ,  biorąc   udział  w szeregu konkurencjach ,których tematem przewodnim  były  bogate w witaminy  owoce  i warzywa. Dzieci odpowiadały na  pytania  dlaczego należy spożywać owoce i warzywa, jakie znaczenie  dla zdrowia ma  mycie  rąk i mycie  owoców ,układały „mini puzzle”, wykonywały ćwiczenia ruchowe śpiewając piosenki  oraz uczestniczyły w  „zgaduj- zgadulach”. Powołana  komisja konkursowa  oceniała  punktowo  poszczególne  konkurencje.

Organizatorkami  imprezy były panie- Dorota Mikulska oraz Hanna Janusz.

Przedszkole  realizuje program "Czyste powietrze wokół nas".

 

Kutno, dnia 25.11.2015

W dniu  23 listopada 2015r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie odbyło się szkolenie dla  koordynatorów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy  o gruźlicy i chorobach płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych, poprzez umiejętne jej wykorzystanie. Szkolenie prowadziła p.Katarzyna Pijewska.

Kutno, dnia 19.11.2015

Kutno, dnia 15.11.2015

Uczniowie klas  II i III  ze  Szkoły Podstawowej   w Strzegocinie  włączyli się  w   realizację pierwszego etapu  projektu   Fundacji Banku Ochrony Środowiska  „Zdrowo jem, więcej wiem”, który    realizowany   jest  w trosce  o zdrowie młodego pokolenia. Tematem zadań pierwszej części etapu jesiennego były owoce i warzywa, ich wartości odżywcze oraz rola jaką odgrywają w codziennej diecie.   W trakcie realizacji zadań dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych   m.in.   poznały wybrane witaminy i ich wpływ na zdrowie człowieka, poznały  „Piramidę zdrowia", wykonały historyjki obrazkowe pod hasłem „Baw się z nami owocami, warzywami!” ,   przygotowały ogólnoszkolną akcję „Jemy witaminki-mamy wesołe minki”,  podczas której sporządzały  zdrowe kanapki i owocowe przekąski.

Kutno, dnia 15.11.2015

W Szkole Podstawowej  w Żeronicach  w ramach  zorganizowanego „Owocowego Tygodnia” dzieci zachęcane były  do  zamiany nawyków żywieniowych -  zamiast  słodkich przekąsek,  spożywanie  owoców i warzyw.   Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonywały   sałatki  owocowo -  warzywne, desery oraz owocowe szaszłyki .

Kutno, dnia 15.11.2015

W Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące, zrealizowana została kampania społeczna  „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. W zajęciach   mających na celu zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych   używania substancji psychoaktywnych  oraz   ograniczenia  ich stosowania   udział   wzięła młodzież z  klas II i   III .

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość  obejrzenia filmu „Wieczne dziecko”, który  pokazywał skutki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Dodatkowym elementem propagowania kampanii była przygotowana tablica informacyjna oraz rozdawnictwo  materiałów edukacyjnych.

Koordynatorem kampanii w szkole była p. Renata Sitkiewicz.

Kutno, dnia 10.2015

 

 

Materiały programowe do pobrania :

·         INFORMACJA nt. programu - pdf

·         PORADNIK DLA NAUCZYCIELA   -do  pobrania

·         Piosenka  o  Dinku

·         Zielony  Dinek – muzyka

·         PLAKAT –  źródła dymów

·         KOLOROWANKA

·         Prezentacja  multimedialna  opracowana przez Powiatowego Koordynatora

·         Programu  „Szkodliwe    następstwa   palenia   tytoniu”.

·         Druk sprawozdawczy - do pobrania 

·         Prezentacja  multimedialna  -„ Rok szkolny- Co rodzic powinien wiedzieć!”

 

Kutno, dnia 26.10.2015

 

Kutno, dnia 25.09.2015

Profilaktyka raka piersi - pdf

Kutno, dnia 23.09.2015

 

 

zestaw informacji - pdf

Kutno, dnia 27.08.2015

 

informacje( ulotki , plakaty , poradniki) - pdf

 

Kutno, dnia 18.08.2015

 

Kutno, dnia 18.08.2015

 

 

Kutno, dnia 28.07.2015

informacja-pdf

Kutno, dnia 17.07.2015

                                                           - „Zadbaj o swoje płuca” - pdf

                                                          - „Znajdź właściwe rozwiązanie” - pdf

                                                          - „Moje dziecko idzie do szkoły” - pdf

                                                          - „Trzymaj Formę” - pdf

                                                          - „ARS, czyli jak dbać o miłość?” - pdf

                                                          - „Dopalaczom mówimy STOP-wybieramy zdrowie” - pdf

 

 

Kutno, dnia 15.07.2015

 

Kutno, dnia 13.07.2015

 

informacja - pdf

 

Kutno, dnia 09.07.2015

 

 

Kutno, dnia 06.07.2015

 

Kutno, dnia 06.07.2015

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie w klasach V- VI  zrealizowała  w  roku szkolnym 2014/2015 program edukacyjny „Trzymaj Formę”.  Uczniowie realizowali treści programowe  dot.  właściwego  odżywianie się,   aktywności  ruchowej, umiejętności radzenia sobie ze stresem,  higieny   osobistej i otoczenia   oraz  unikania  czynników szkodliwych  wpływających na organizm. Samodzielnie przygotowywali prezentacje multimedialne "Trzymaj formę", „Witaminy”. Uczestniczyli  w  między klasowym konkursie  na ekspozycję wizualną  pn.:   "Wiem co jem",  „Ruch warunkiem zdrowia". Uczniowie klasy VIc   na zajęciach przyrodniczych przedstawili zasady zdrowego odżywiania oraz przygotowali zdrowe i smaczne potrawy, sałatki ,surówki, kanapki  i soki,  których głównym składnikiem były sezonowe warzywa i owoce.

 

Kutno, dnia 25.06.2015

 

W bieżącym roku szkolnym Katolickie Gimnazjum SPSK w Wierzbiu uczestniczy w Kampanii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ,,Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie". Celem kampanii jest zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań prowadzących do zażywania substancji psychoaktywnych. Klasa II gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym przygotowali przedstawienie pt. ,,Zagubieni". Treścią inscenizacji była obojętność różnych środowisk na problemy młodzieży. Mistrz -DIABEŁ rozlicza grupy społeczne za poczynione zaniedbania, czym skłania widza do refleksji.

Koordynatorem Kampanii w szkole jest p. Anna Stachowicz.


 

 

 

Kutno, dnia 19.06.2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z klas I- III z  Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Wierzbiu  wzięły udział w programie Owoce i warzywa w szkole ,którego celem   była trwała zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.  W ramach programu    dzieci z klas I-II   uczestniczyły w Żywej Lekcji Zdrowia, biorąc czynny udział w przygotowywaniu posiłku w postaci kanapek, koktajli i owocowych szaszłyków. Lekcja zdrowia zorganizowana została przez pracowników Agencji Rynku Rolnego z Łodzi. Na zakończenie  rozdane zostały pamiątkowe dyplomy. Realizatorkami programu w szkole  były panie Katarzyna  Wróblewska  oraz  Iwona  Górska.

 

 

Kutno, dnia 19.06.2015

 

W Zespole Szkół w Dąbrowicach  uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w roku szkolnym 2014/2015 w realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „DOPALACZOM MÓWIMY STOP-WYBIERAMY ZDROWIE” mającej na celu obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę rówieśniczą prowadzących do sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzono spotkania dla rodziców i uczniów m.in. z Komendantem Straży Miejskiej w Kutnie i dzielnicowym z Komisariatu Policji w Krośniewicach, a także warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla młodzieży.    Podsumowaniem działań był zorganizowany w dniu 01.06.2015r. Dzień Profilaktyki pod hasłem „Żyj bezpiecznie, trzeźwo i zdrowo”.

Koordynatorem Kampanii w szkole jest pedagog szkolny p. Monika Ojrzanowska.

 

Kutno, dnia 09.06.2015

Dzieci z   Przedszkola  Miejskiego   Nr 17 ,, Niezapominajka'' w  Kutnie ( oddziały przedszkolne  mieszczące się w SP  nr 1 w Kutnie)   uczestniczyły  w br.szkolnym 2014/2015 w realizacji  programu  edukacji  antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” .W ramach   przeprowadzonych  warsztatów  wykorzystywano  różne  metody  pracy z  dziećmi  m.in.   spacer ( poszukiwanie źródeł dymów), pogadanka, prelekcja, historyjka,  piosenka, kolorowanki, plakaty, znaczki  zakazu palenia , wystawa  prac plastycznych,  zabawy ruchowe  oraz  ćwiczenia  oddechowe i relaksacyjne. Koordynatorką   programu w przedszkolu   była   pani   Anna Kotkowska.

Kutno, dnia 09.06.2015

Uczniowie  z 6  grup „O”  w Szkole  Podstawowej  nr 1 w Kutnie  uczestniczyli w realizacji    programu  edukacji  antytytoniowej-„Czyste powietrze Wokół Nas”,  rozwijający  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. W ramach 5 warsztatów   program realizowany  był   poprzez wykorzystanie  różnych  metody pracy z dziećmi  np. wycieczka,  pogadanka, historyjka, piosenka,  prace plastyczne w tym  kolorowanki , ćwiczenia  ruchowe i relaksacyjne oraz  gry i zabawy  itp.  Koordynatorem programu w szkole była  p. Luiza Lachowicz.

Kutno, dnia 09.06.2015

W ramach podsumowania realizowanego  w br.szkolnym 2014/ 2015 programu  edukacyjnego Nie pal przy mnie proszę”   oraz   Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP, wybieramy zdrowie( koordynowane przez Powiatową Staję Sanitarno –Epidemiologiczną w Kutnie) w dniu 07.06.2015r. w   Zespole Szkół w Gołębiewku odbył się Piknik Rodzinny  w którym  uczestniczyli uczniowie i rodzice. Celem pikniku było uświadomienie uczniom oraz  rodzicom jak ważne jest zdrowe odżywanie i jak duże to  ma  znaczenie dla naszego  organizmu.  Odbyły się  zabawy ,  konkursy rodzinne z nagrodami,   występy uczniów , degustacja  zdrowych przekąsek  oraz   wyświetlona  została prezentacja multimedialna, której przekazem było  życie  bez narkotyków i dopalaczy.

Kutno, dnia 08.06.2015

W dniu 29 maja 2015 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie odbyła  się impreza prozdrowotna „Dzień dla Zdrowia”, która była  podsumowaniem  realizowanego w br.szkolnym 2014/2015  programu edukacyjnego „Trzymaj  Formę”  koordynowanego przez Powiatową Stację  Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.

Zgodnie z hasłem  IX edycji   projektu  „Rodzino trzymaj formę”  uczniowie   przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną poruszającą tematykę tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia  przebiegającego pod hasłem „Bezpieczna Żywność”.  Imprezę  uświetnił spektakl profilaktyczny „Ktoś mnie ocalił”, będący podsumowaniem projektu edukacyjnego„Moje zdrowie – mój wybór”, pogadanka   pielęgniarki szkolnej nt. chorób cywilizacyjnych ,pokaz pierwszej pomocy  oraz  pokaz tańca nowoczesnego . Rywalizujące ze sobą reprezentacje  klas miały okazję wykazać się wiedzą na temat zdrowej żywności, pomysłowością w przygotowywaniu zdrowych przekąsek oraz sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowych. Wszystkim kibicowali zaproszeni rodzice. Koordynatorem programu w szkole była p. Elżbieta  Prośniewska

Kutno, dnia 02.06.2015

 

W bieżącym roku szkolnym 2014/ 2015 Przedszkole nr 15 „Bajka” w Kutnie   zrealizowało   program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem  głównym było  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy .Dzieci z poszczególnych grup   uczestniczyły w  5  zajęciach warsztatowych  z  wykorzystaniem   szeregu ciekawych form i metod pracy  jak  wycieczki ,gry i zabawy ruchowe , śpiewanie piosenek , ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, wykonywanie  prac  plastycznych, projektowanie własnych znaczków „NIE PAL PRZY MNIE”. Koordynatorką  programu  była  p. Beata Jóźwiak-Żaczek.

 

Kutno, dnia 02.06.2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach uczniowie klas I-VI realizowali Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”. Podczas realizacji programu wykorzystano metody i formy m.in. pogadanki, dyskusje, gazetki ścienne, konkursy plastyczne, praca z komputerem i samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie, przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej, referatów i ulotek informacyjnych ph. „Recepta na zdrowe płuca”.

Koordynatorem programu w szkole jest pani Justyna Kubryn- Balcerzak.

 

Kutno, dnia 01.06.2015

informacja -pdf

Kutno, dnia 01.06.2015

Szkoła Podstawowa w Strzegocinie  zakończyła  realizację V  edycji  programu edukacji antytytonowej  „Nie pal przy mnie proszę”.  Program miał   charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał  na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, których inne osoby palą przy nich papierosy. Przeprowadzone   w  kasach I – III  zajęcia warsztatowe pozwalały   naaktywny udział dzieci    w dyskusjach , ćwiczeniach, grach i zabawach ruchowych, układaniu krzyżówek, rysowaniu prac  plastycznych  wykonywaniu  znaczków , uczeniu  się wierszyka oraz  sporządzaniu zdrowych kanapek .  Aktywnie  do  realizacji  włączyli się   rodzice , którzy skorzystali z   prezentacji multimedialnych nt. szkodliwego wpływu czynnego i biernego palenia na zdrowie , uczestniczyli w   przedstawieniach i pokazach udzielania  pierwszej pomocy. Koordynatorem  programu w szkole była  pani  Krystyna Wasińska.

Kutno, dnia 28.05.2015

Szkoła Podstawowa w Łaniętach  w roku szkolnym 2014/2015   realizowała  w klasach I  - III   programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, którego głównym celem    było  zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.   Wychowawczynie klas I- III     przeprowadziły    zajęcia warsztatowe  w  ramach których uczniowie uwrażliwiani byli na szkodliwość palenia tytoniu oraz na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego u  tzw. „biernych palaczy”. Ciekawym elementem realizacji programu był udział uczniów  przedstawieniu w ramach  szkolnego  tygodnia  profilaktyki.  Szkoła  wzięła udział w powiatowym konkursie plastycznym , w którym prace  uczniów      Krasuckiego  Filipa z  kl. I b  i  Julii  Jędrzejczak z kl. II  zostały nagrodzone. Koordynatorem programu w szkole była  p. Jolanta  Dymczak.

Kutno, dnia 28.05.2015

Uczniowie klas drugich Gimnazjum Nr 2 im. J. Piłsudskiego w Kutnie uczestniczyli w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym na wykonanie ulotki i plakatu o tematyce antytytoniowej nawiązującej do obchodzonego w dniu 31 Maja -Światowego Dnia Bez Tytoniu. Szkoła realizuje Program Edukacyjny Antytytoniowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”, który ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Koordynatorami programu w szkole są p. Beata Lenc- Macierewicz i p. Liliana Trzeciak- Podawca

 

Kutno, dnia 26.05.2015

W Gimnazjum Nr 3 im. H.Sienkiewicza w Kutnie w ramach realizowanego Programu Edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas I i II pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie – p. Katarzyna Pijewska przeprowadziła pogadankę nt. wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka.

 

Kutno, dnia 22.05.2015

Oddziały  przedszkolne ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie    uczestniczyły w realizacji  programu  edukacji   antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.  W ramach warsztatów  dzieci  brały udział   m.in. w  spacerach, pogadankach, ćwiczeniach   oddechowych  i relaksacyjnych  oraz  zabawach i zawodach sportowych.  Słuchały  historyjki ,śpiewały piosenki oraz   samodzielnie  wykonywały  plakaty , kolorowanki i znaki zakazu palenia. Rodzice mogli wysłuchać  wykładów nt. szkodliwego wpływu palenia papierosów i biernego palenia na zdrowie  oraz skorzystać  z przygotowanych ekspozycji o tematyce antytytoniowej .

Promowano  także   tematykę  zdrowego odżywiania. W ramach warsztatów  dzieci robiły zdrowe kanapki i sałatki . Koordynatorem programu w szkole  jest p. Anna Skrzeczkowska

 

Kutno, dnia 22.05.2015

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1  w Żychlinie  uczestniczyły  w realizacji   programu edukacji  antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia miały charakter warsztatowy.  Dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały   źródła dymu, uczestniczyły w pogadankach i spotkaniach , ćwiczeniach  sprawnościowych i relaksacyjnych .Śpiewały piosenki , projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie, proszę ” oraz  wykonywały prace plastyczne .Ciekawym    elementem programu był  zorganizowany  happening  w ramach którego   dzieci   idąc  ulicami miasta  Żychlina    z transparentami  i hasłami  apelowały do dorosłych by dbali o środowisko oraz   nie palili  przy  dzieciach papierosów. Koordynatorem  programu w przedszkolu jest p. Marta Cieślak.

Kutno, dnia 22.05.2015

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie   zakończyła   realizację  IX  edycji  Programu Edukacyjnego „ Trzymaj Formę” , któremu przyświecało hasło „Rodzino trzymaj formę”.  W ciągu   roku szkolnego 2014/ 2015   wykorzystano   szereg  ciekawych form i metod  realizacji programu jak przyrządzanie surówek i zdrowych kanapek w ramach „śniadania ekologicznego”, pokazy ,warsztaty kulinarne, układanie jadłospisów ,organizacja dni zdrowego jedzenia z wybranego produktu. Odbywały się  zajęcia instruktażowe, ćwiczenia gimnastyczne , relaksacyjne i taneczne. Młodzież uczestniczyła w biegach ulicznych i zawodach sportowych  oraz w  organizowanych  w szkole  wykładach , pogadankach i  debatach  prozdrowotnych  wzbogaconych  prezentacjami multimedialnymi wykonywanymi przez uczniów.  W dniu 20.05.2015r.  odbyło się  uroczyste podsumowanie  programu „Trzymaj Formę” ,w ramach którego nagrodzeni zostali laureaci konkursów      plastycznych ph.  „Rodzino trzymaj formę - sport to zdrowie” ,   „ Daleko od nałogów”  ,konkursu  fotograficznego ph.   „ Po zdrowie i urodę” oraz  konkursu kulinarnego „ Na zdrowie”. Uczniowie przygotowali inscenizację teatralną, układy taneczne oraz prezentację nt. zdrowego odżywiania. Na  korytarzu szkoły  wyeksponowane są  informacje o programie, prace plastyczne  uczniów  oraz  „PIRAMIDA ZDROWIA”.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Maria Grzelak.

 

Kutno, dnia 22.05.2015

Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych  w  ramach realizowanego  w br. szkolnym   programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” zorganizowano  Dzień Zdrowej Żywności.   Uczniowie klasy piątej i szóstej pod opieką pani Katarzyny Kubiak w tym dniu wykonywali kanapki , sałatki, surówki oraz  zdrowe przekąski i napoje owocowo-warzywne. Ciekawym elementem  imprezy było    własnej roboty masło  ,  maślanka    oraz   chleb  słonecznikowo-lniany .Na zakończenie  Dnia Zdrowej Żywności uczniowie   udali się na przejażdżkę rowerową  do Wojszyc, aby tam rozegrać mecz piłki nożnej

Kutno, dnia 18.05.2015

W  br. szkolnym 2014/ 2015 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kutnie  uczestniczyły  w realizacji  programu edukacji antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas”. 

W ramach realizowanych warsztatów poprzez pracę  w zespołach wykorzystano różne metody i formy przekazu treści programowych.  Dzieci  wykonywały   prace  plastyczne w tym  znaczki o zakazie  palenia, uczestniczyły   w  grach , zabawach  oddechowych i relaksacyjnych,    zabawach  ruchowych, wycieczkach, pogadankach, słuchały historyjki,  śpiewały piosenki. 

Rodzice otrzymali  informacje  dot. szkodliwego wpływu  biernego palenia  na zdrowie dzieci.  Ciekawym  elementem  realizowanego programu był przemarsz maluchów  ulicami miasta Kutno z  transparentami „Proszę ,nie pal przy mnie!”   oraz  ulotkami o tematyce antytytoniowej, które były rozdawano przechodniom. Koordynatorem programu w przedszkolu jest p. Małgorzata Nordzak.

 

Kutno, dnia 18.05.2015

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kutnie  zrealizowało  w  br szkolnym 2014/ 2015 w   grupach 4 i  5-latków - profilaktyczny program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego  celem jest   wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. W ramach  zajęć warsztatowych  dzieci utrwalały wiedzę  jak dbać o zdrowie poprzez    wycieczki (obserwowały wydobywające się dymy),  wykonywały   prace plastyczne i znaczki ZAKAZ PALENIA, uczyły  się  piosenki o DINKU,   uczestniczyły  zajęciach ruchowych i ćwiczeniach relaksacyjnych. Ponadto  wykonując zdrowe  kanapki i  sałatki owocowo-warzywne zdobywały wiedzę o wpływie odżywiania na zdrowie człowieka. Koordynatorem programu   jest  p. Iwona Gmerek.

Kutno, dnia 14.05.2015

 

Dzieci z grupy przedszkolnej w    Szkole Podstawowej   w Kaszewach Dwornych w roku szkolnym 2014/2015  realizują  program  profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wykorzystując różne   formy pracy  dzieci  wraz z wychowawczynią  panią   Anitą  Lasecką   promują zdrowy , higieniczny  styl życia, wolny od dymu tytoniowego.

 

Kutno, dnia 14.05.2015

Uczniowie klasy „O” w Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie, uczestniczyli w  realizacji  programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, stanowiący  pierwsze ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły  w wielu ciekawych warsztatach dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz szkodliwego wpływu palenia papierosów i „biernego palenia” na zdrowie człowieka. Wykorzystano  różne   metody   realizacji programu  np. udział dzieci  w pogadankach,  spacerach, konkursach  plastycznych, zabawach i  grach  sportowych, nauce  piosenki, wykonywaniu   ćwiczeń oddechowych i  relaksacyjnych oraz  przygotowywaniu   wraz z panią pielęgniarką zdrowego śniadania. Koordynatorem programu w szkole  jest  p. Karolina Zabłocka.

Kutno, dnia 14.05.2015

 

Kutno, dnia 11.05.2015

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w roku szkolnym 2014/2015 realizują programy profilaktyki zdrowotnej „Zadbaj o swoje płuca”, oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Wykorzystując różne formy realizacji programów uczniowie wraz z opiekunami promują higieniczny i zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego.

Koordynatorami programów są: p. Małgorzata Kosmalska, p. Agnieszka Tańska oraz p. Anita Lasecka

 

Kutno, dnia 11.05.2015

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie w roku szkolnym 2014/15  realizowali  Program Edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”. Celem programu było kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, podejmowanie działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w szkole. W ramach programu poruszane były zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, zasad bezpieczeństwa, właściwego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Dzieci poznały piramidę żywienia oraz wykonywały smaczne owocowe sałatki i wiosenne kanapki.

W trakcie spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, przypomnieli numery alarmowe i jak z nich korzystać. Mieli również możliwość  spotkania z pszczelarzem,  poznania walorów smakowych miodu oraz jego właściwości leczniczych.
Podczas turniejady sportowej pod hasłem „Sport to siła, sport to zdrowie”  uczniowie mogli wykazać się swoją sprawnością fizyczną.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Katarzyna Tomczak.

Kutno, dnia 11.05.2015

Uczniowie Zespołu Szkól w Szczycie w  br.szkolnym 2014/ 2015 uczestniczyli w realizacji programów edukacyjnych  koordynowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Kutnie  „Nie pal przy mnie proszę" oraz „Trzymaj Formę”.

W  programie  „Nie pal przy mnie proszę" realizowanym w klasach I-III szkoły podstawowej  uczniowie  uczestniczyli  w warsztatach w ramach których m.in. zdobywali  wiedzę jak dbać o zdrowie, wykonywali   prace plastyczne, ekspozycje wizualne ,uczyli   się wierszyka,  rozwiązywali krzyżówkę o zdrowiu, uczestniczyli  w pogadankach , grach i zabawach ruchowych. Koordynatorem programu była  p. Jadwiga Kubiak.

Szkoła  wzięła udział w powiatowym konkursie plastycznym , w którym praca uczennicy kl.II   Alicji  Jatczak została nagrodzona.

Program  „Trzymaj Formę” realizowano  w klasach   IV-VI  szkoły podstawowej   oraz I - III gimnazjum   m.in. poprzez   zajęcia tematyczne  związane z zasadami zdrowego odżywiania  ( przygotowywanie potraw, układanie jadłospisów , obliczanie BMI ), zajęcia ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, turniejady  i konkurencje sportowe, wycieczki (w tym na lodowisko i basen ), pogadanki w klasach, konkursy, pokazy   prezentacji multimedialnych nt. zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania  oraz wykonywanie prac plastycznych.

Realizatorami  programu w ww szkołach  były : p. A.Wroczyńska - Sobczyk,   A.Piertusiak, E.Kadziak  oraz  p.Sławomira Przywarta i p.Daniel Mijas.

 

Kutno, dnia 11.05.2015

 

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie, realizowało w br szkolnym 2014/2015 , projekt  edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego założeniem  było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Realizacja  poszczególnych  zajęć warsztatowych skoncentrowana była na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały  m.in. rysunki, projektowały własne  znaczki „Nie pal przy mnie, proszę” ,które wręczały palącym członkom rodziny. Uczestniczyły w ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych, śpiewały piosenkę o Dinku oraz brały udział w szeregu  innych ciekawych zajęciach promujących zdrowy styl życia.

Realizatorki  programu p.  Magdalena Jarecka- Matusiak i Katarzyna Gajewska  przygotowały  dla rodziców kącik informacyjny na temat szkodliwości palenia papierosów

 

Kutno, dnia 11.05.2015

 

Uczniowie klas „O” ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach  uczestniczyli w realizacji   programu edukacji  antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia miały charakter warsztatowy (uczenie się  przez doświadczenie). Wykorzystano  metody aktywizujące, które umożliwiały zaangażowanie wszystkich zmysłów  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.  Dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały   źródła dymu, uczestniczyły w pogadankach, ćwiczeniach  sprawnościowych i relaksacyjnych ,przedstawieniach śpiewały piosenki , projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, wykonywały prace plastyczne w tym kotyliony dla rodziców. Ciekawym    elementem programu była wycieczka do Straży Pożarnej.   Koordynatorami  programu w szkole były  p.Joanna Oziemska i p.Krystyna Starzyńska.

Kutno, dnia 08.05.2015

 

W br.  roku szkolnym 2014/2015  klasy I-III  szkoły podstawowej  w Zespole Szkół w Gołebiewku  realizowały   program  profilaktyki antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę". Program ten inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną miał  na celu: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie uczniom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Realizatorkami  programu były wychowawczynie klas I - III  p. E. Zambrzycka, A. Gazarkiewicz, U. Nowaczewska i A. Drzewiecka  ,które przeprowadziły w swoich klasach 5 zajęć warsztatowych, w trakcie których realizowane były  cele programu.

Na jednym z zajęć klasa III a i III b wykonały kolorowe kanapki   podkreślając tym samym rolę zdrowego odżywiania w rozwoju młodego człowieka. Innymi metodami realizacji  treści programowych były  ćwiczenia na zajęciach wychowania fizycznego, gry i zabawy ruchowe, prace plastyczne, ekspozycje wizualne, rozwiązywanie krzyżówki, układanie puzzli, konkursy itp.  Szkoła uczestniczyła  w  „Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zdrowie jest najważniejsze- Nie pal przy mnie proszę” -    uczeń kl. III b   Krzysztof Grzelak otrzymał nagrodę.

 

 

Kutno, dnia 28.04.2015

Uczniowie z klas I-VI w Szkole Podstawowej w Micinie gm. Krzyżanów  uczestniczą w realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”. Wykorzystując różne formy i metody realizacji promują higieniczny i zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego. Koordynatorem programu w szkole jest p. Beata Kacprzak.

 

 

Kutno, dnia 28.04.2015

Dzieci  z  Oddziału Przedszkolnego   w  Szkole Podstawowej  w  Micinie,  uczestniczyły  w realizacji  programu  edukacyjnego  antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem  głównym było  zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy .W ramach realizowanych warsztatów  wykorzystywane zostały    różne  metody  pracy  np.: spacer , pogadanka, kolorowanki ,historyjka,  piosenka, plakaty, wystawa  prac plastycznych,  ćwiczenia  oddechowe i relaksacyjne oraz  zabawy ruchowe .  Dzieci wraz z wychowawczynią  p. Katarzyną Szcześniak   promowały  wśród rodziców  zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów.

Kutno, dnia 27.04.2015

Niepubliczne  Przedszkole  Sióstr Pasjonistek w Kutnie  zrealizowało  program edukacji  antytytoniowej-„Czyste powietrze Wokół Nas”  rozwijający  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. W ramach warsztatów   program realizowany  był   poprzez wykorzystanie  różnych  metody pracy z dziećmi  np. pogadanki, historyjka, piosenka,  prace plastyczne, ćwiczenia , zabawy  ruchowe i  relaksacyjne oraz wycieczka do lasu   itp.

 

Kutno, dnia 27.04.2015

 

W dniu  2015.04.24   w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej  w Kutnie  w ramach działań dot.  Światowego Dnia Zdrowia  ,które dotyczy   bezpieczeństwa żywności   -  odbyło się   spotkanie  uczniów   klasy I  z   Zespołu Szkół  Zawodowych nr 2 w Kutnie  z  przedstawicielką Oddziału Higieny Żywności ,Żywienia  i Przedmiotów Użytku   p. Ewą Kozik.  Tematyka  spotkania dot. bezpieczeństwa  żywności i żywienia wymogów sanitarno- higienicznych dla osób  pracujących w kontakcie z żywnością oraz  zapobieganie  chorobom zakaźnym.  

 

Kutno, dnia 23.04.2015

W dniu 23.04.2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T Kościuszki w Kutnie odbyło się podsumowanie Programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły”. Uczniowie klas I wraz z wychowawcami wykorzystując montaż słowno-muzyczny zaprezentowali zdobytą w ciągu roku szkolnego wiedzę na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Małgorzata Dąbrowska.

 

 

Kutno, dnia 23.04.2015

Oddziały przedszkolne w  Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej Grabowie w  br. szkolnym 2014/2015   przystąpiły do realizacji programu antynikotynowegoCzyste powietrze wokół nas", który adresowany był do dzieci 5-6 letnich oraz ich rodziców. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony swych dzieci przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. W ramach programu odbył się cykl zajęć tematycznych uwzględniających  w swoich założeniach  : spacer ,  pogadanki , , zabawy ruchowe i tematyczne wykonanie wielu prac plastycznych dotyczących „Źródła dymuczy grożącej środowisku „Śmieciolandii”. Zorganizowano również zajęcia otwarte z rodzicami, których celem było zwiększenie świadomości nie tylko dzieci ale również ich opiekunów na temat profilaktyki antynikotynowej. Rodzice wspólnie z maluchami przygotowali „Papierosiaka Straszaka”.

Koordynatorem  szkolnym  programu była  p.Karolina Kopeć.

 

Kutno, dnia 22.04.2015

Gminne  Przedszkole   w Strzelcach  zrealizowało  program edukacji  antytytoniowej„Czyste powietrze Wokół Nas”  rozwijający  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. W ramach warsztatów   program realizowany  był   poprzez wykorzystanie  różnych  metody pracy z dziećmi  np. wycieczka, pogadanka, zabawa, historyjka, piosenka,  prace plastyczne,  ćwiczenia     ruchowe i relaksacyjne. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu zorganizowano kącik informacyjny dla rodziców na temat: "Mamo, tato nie pal przy mnie"   oraz  odbył się przemarsz ulicami Strzelec ph: "Nie pal!",  podczas którego dzieci rozdawały przechodniom ulotki.

Realizatorkami programu były p.Iwona Kaczmarska i p. Agnieszka Zieleniewska.

 

Kutno, dnia 01.04.2015

W Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie  dzieci  w oddziale przedszkolnym Gr.O A uczestniczą w roku szkolnym 2014/2015 w realizacji  antytytoniowego programu  edukacyjnego  „Czyste powietrze wokół nas ” rozwijającego  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. Program ma charakter zajęć warsztatowych, podczas których dzieciom towarzyszy maskotka programu-dinozaur Dinek.

Zajęcia prowadzone pod kierunkiem p. Katarzyny Popielarczyk i Julity Szczygielskiej.

 

Kutno, dnia 30.03.2015

W Szkole Podstawowej w Nowem w miesiącu marcu odbyła się „Lekcja zdrowia”  dla uczniów klas I-III, której celem było upowszechnianie prawidłowego odżywiania u najmłodszych dzieci. Zajęcia rozpoczęła prelekcja o zdrowym odżywianiu oraz prezentacja Piramidy Zdrowego Żywienia. Następnie dzieci przy pomocy opiekunów przygotowały pyszne szaszłyki owocowo-warzywne, kolorowe wiosenne kanapki i koreczki oraz pełne witamin koktajle. Zajęcia przygotowane zostały przez panie: Grażynę Sobczyk, Ewę Dogadalską i Sławomirę Woźniak, przy pomocy Rady Rodziców, a przeprowadzone przez pracowników Sekcji Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego OT Łódź. Sponsorem owoców i warzyw wykorzystanych podczas zajęć była Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ozorkowie. Szkoła realizuje Program Edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę”  w ramach, którego odbył się również  konkurs plastyczny o tematyce antytytoniowej.

 

Kutno, dnia 30.03.2015

Uczniowie Szkoły  Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w realizacji dwóch programów profilaktycznych „ Nie pal przy mnie, proszę” i „ Trzymaj formę”.  W dniu 23 marca wszyscy uczniowie zdrowo i kolorowo powitali wiosnę.   Dzieci z klas I-III oraz klas IV-VI wykonały plakaty o tematyce prozdrowotnej oraz przygotowały zdrowe kanapki.

Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne  o wiośnie  i  o  szkodliwości palenia papierosów w ich otoczeniu. Każda klasa  zaprezentowała również  wiersz lub piosenkę o wiośnie.

Koordynatorem działań w programie „ Nie pal przy mnie proszę” jest  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Lilla Siedlecka, nad całością czuwała nauczycielka przyrody oraz koordynator działań profilaktycznych Iwona Poznańska.

Kutno, dnia 27.03.2015

 

                                        Ulotka - co należy wiedzieć o tej chorobie zakaźnej - pdf

                                        Wyjaśnienia dotyczące faktów i mitów o gruźlicy - pdf

                                        Gruźlica - najczęściej zadawane pytania  - pdf

 

Kutno, dnia 27.03.2015

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie realizuje w br. szkolnym 2014/2015  Program Edukacyjny  „TRZYMAJ  FORMĘ”, którego celem jest przede wszystkim: rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych społeczności szkolnej, kształtowanie właściwych postaw wobec problematyki zdrowia, uświadomienie znaczenia ruchu dla zachowania organizmu w dobrej kondycji – zdrowotnej oraz przeciwdziałanie niewłaściwym nawykom żywieniowym. Przeprowadzono w szkole konkursy: plastyczny ph. „Trzymam formę bo wypoczywam aktywnie z rodziną” oraz na najsmaczniejsze zdrowe kanapki i ciekawe „ludziki” w ramach „Tygodnia warzywno-owocowego”.

Poza tym odbyły się pogadanki nt. „Zdrowego trybu życia”, uczniowie  wyliczali BMI oraz przygotowali  gazetki tematyczne.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Agata Kubiak.

 

Kutno, dnia 24.03.2015

Gminnym  Przedszkolu  w  Ostrowach    realizowany jest program profilaktyczny   „Czyste powietrze wokół nas”  stanowiący  pierwsze ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczą w wielu ciekawych warsztatach dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz szkodliwego wpływu palenia papierosów i „biernego palenia” na zdrowie człowieka. Wykorzystując ciekawe  metody  realizacji programu  jak  np. wykonanie   prac  plastycznych ,  zabawy , gry , spacery   wykonywanie   ćwiczeń  oddechowych , relaksacyjnych ,nauka  piosenki  -   kształci się u dzieci       umiejętność  radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Koordynatorem programu w przedszkolu jest  p. Marzena Zwierzchowska .

 

Kutno, dnia 23.03.2015

Uczniowie  klas I   ze   Szkoły Podstawowej   nr 1 w Krośniewicach  uczestniczą w br. szkolnym 2014/ 2015  w realizacji programu profilaktyki  antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę" Program ma  charakter profilaktyczny, którego  celem było  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczestniczą  w  warsztatach  promujących  zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego. Poznają  i utrwalają  wiedzę jak dbać o  zdrowie i co jest potrzebne aby być zdrowym, wykonują  prace plastyczne, uczą  się wierszyka , rozwiązują   krzyżówkę o zdrowiu   oraz uczestniczą w   zajęciach ruchowych. Koordynatorem programu w szkole jest  p. Aleksandra Marciniak.

 

Kutno, dnia 18.03.2015

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie realizowany jest  program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”, który ma na celu ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy dzieci i ich rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia. Prowadzone były m.in. pogadanki dla dzieci i ich rodziców, konkursy plastyczne, sporządzono szereg gazetek informacyjnych. Dzieci samodzielnie wykonywały sałatki i soki owocowo-warzywne oraz  wystawkę warzyw i owoców. Koordynatorem programu w szkole jest pani Iwona Leonowicz.

 

Kutno, dnia 18.03.2015

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach  uczestniczy   w br szkolnym 2014/ 2015  w realizacji  programu edukacyjnego Czyste powietrze wokół nas”   koordynowanego przez  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  Kutnie. Program rozwija  umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie   w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą  przy nich papierosy. W ramach  warsztatów  dzieci   uczestniczą   w  wycieczkach     poszukując różne  źródła dymów,  słuchają  pogadanek ,     wykonują  ćwiczenia  ruchowe, oddechowe i relaksacyjne  oraz wykonują prace plastyczne.  Uczestnicząc  w warsztatach programowych dzieci zwiększają   swoją  wiedzę  na temat  szkodliwości dla zdrowia  dymu papierosowego. Koordynatorem  programu w placówce jest  p.Iwona Szczygieł.

Kutno, dnia 18.03.2015

 

W  br. szkolnym 2014/ 2015 dzieci z Przedszkola Lokalnego  w Łaniętach  uczestniczą w realizacji  programu edukacji antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas”. 

Wykorzystując   ciekawe  metody i formy   podczas   warsztatów     dzieci  uczestniczą w   zabawach  ruchowych   oraz  ćwiczeniach     relaksacyjnych , spacerują  ( w  poszukiwanie źródeł dymów), słuchają pogadanek , uczą się  piosenek o zdrowiu   oraz  wykonują prace plastyczne  .W ramach  zorganizowanego „Dnia Marchewki” dzieci wraz z wychowawczyniami  sporządzały  zdrowe soki owocowo- warzywne. Koordynatorem  programu w placówce  jest pani Marzena Stańczyk.  

 

Kutno, dnia 18.03.2015

W dniu 14.03.2015r. w Policealnej Szkole Zawodowej w Centrum Kształcenia „Edukator" w Kutnie (z siedzibą w I LO im. J.Dąbrowskiego w Kutnie)  odbyły się  zajęcia  dla słuchaczy  w   ramach przedmiotu „ Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska” w ramach których  omówione zostały    przepisy  prawne  dotyczące  wymagań dla pomieszczeń pracy stałej, pracy czasowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  Odbyła się także dyskusja na temat  „Czy w Edukatorze w świetle przepisów tzw. ustawy antynikotynowej, powinna być palarnia?". Słuchacze zostali też zapoznani ze szkodliwymi dla zdrowia  aspektami palenia tytoniu  i   podpisywali  się  pod deklaracją „Rzuć palenie razem z nami". Realizatorem działań antytytoniowych w placówce była  p.Krystyna Wąs.

 

Kutno, dnia 17.03.2015

Dzieci z  Przedszkola  Samorządowego   nr 1 w  Żychlinie    realizują  w br. szkolnym 2014 /2015    program  edukacji antytytoniowej   „Czyste powietrze wokół nas”  koordynowany   przez  Powiatową Stację   Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.

Poprzez  udział w  warsztatach programowych z wykorzystaniem   ciekawych form przekazu dzieci uczestniczą  m.in.  w  wycieczkach (w tym do gabinetu stomatologicznego) , wykonują  prace  plastyczne ,  zdrowe kanapki  , ćwiczenia  relaksacyjno- oddechowe , rozwiązują zagadki oraz uczą się piosenek o zdrowiu. Prowadzona jest  „pedagogizacji rodziców” w ramach której   nauczyciele przedstawiają  rodzicom niezbędne  wiadomości dotyczące negatywnych skutków palenia papierosów  oraz skutków  zdrowotnych  wynikających z  „biernego   palenia ” zachęcając  jednocześnie  do rezygnacji  z  nałogu.  Realizatorkami  programu  w  placówce są panie  Marta  Cieślak ,Krystyna Cieślak  i Ewa Florczak.

 

 

Kutno, dnia 12.03.2015

W   Szkole Podstawowej w Strzelcach   w br. szkolnym 2014/2015   realizowany jest   w klasie III B  - program edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie ,proszę!”, koordynowany przez  Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie. Program   ma  charakter profilaktyczny, i jego  celem jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci uczestniczą   w  warsztatach  promujących  zdrowie  i odpowiedni  styl  życia   wolny od dymu tytoniowego Koordynatorzy szkolni programu p. Marta Łykowska i p. Sylwia Pacholec.

 

Kutno, dnia 05.03.2015

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy V  z Zespołu Szkół w Byszewie realizują program profilaktyczny „Zadbaj o swoje płuca”. W formach realizacji   szczególną uwagę zwrócono na promowanie zdrowego stylu życia oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się w praktyce. Wychowawca klasy przeprowadziła pogadankę a  uczniowie wykonali plakaty nt. szkodliwości palenia tytoniu. Dzieci poznały zasady prawidłowego żywienia co odzwierciedliły w plastycznym wykonaniu piramidy zdrowego żywienia oraz przygotowując smaczne i zdrowe kanapki.

Koordynatorem programu w szkole jest pani Iwona Maciejewska.

 

Kutno, dnia 27.02.2015

 

Kutno, dnia 24.02.2015

 

W  Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie  w ramach  realizacji w  br. szkolnym  2014/2015   programu edukacji antytytoniowej „Czyste  powietrze wokół nas”    dzieci  z   grupy   5 - 6 latków  uczestniczyły w   zajęciach  ph. „Bomba witaminowa. Jedną z ciekawych form wzbogacających realizowany program było  poznawanie    walorów  zdrowotnych owoców i warzyw oraz  zdrowego sposobu odżywiania się  poprzez sporządzanie zdrowych sałatek .  Wprowadzeniem do zajęć było omówienie sposobu wykonania sałatki ze szczególnym zwrócenie uwagi na higienę pracy z  zachowaniem  bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się  ,   piosenki ,,Witaminki” oraz   rozwiązywały  zagadki o owocach. Koordynatorem działań w szkole jest p. Krystyna Cieślak

 

Kutno, dnia 19.02.2015

 

poradnik mały pacjent -pdf

Kutno, dnia 18.02.2015

 

 

Kutno, dnia 12.02.2015

 

W dniu 2015.02.09  w Świetlicy  profilaktyczno - wychowawczej  „Rodzinka”  -Wspólny Dom w Kutnie ,w ramach akcji  „Zimowy i zdrowy zawrót głowy -  pracownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie , przeprowadziły   pogadankę  nt. zdrowego i higienicznego stylu życia   oraz  profilaktyki chorób zakaźnych  przenoszonych drogą  pokarmową ,w tym tzw. „brudnych rąk”.

Dzieci  rozwiązywały krzyżówkę z hasłem oraz układały puzzle.

 

Kutno, dnia 06.02.2015

 

W dniu 03.02.2015r.w siedzibie Parafii Św. Wawrzyńca w Kutnie -  Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin w Kutnie zorganizowała wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Kutnie  akcję  prozdrowotną ph. „ Feriowy Zawrót Głowy” . Przedstawicielki Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadziły pogadankę  nt. profilaktyki chorób zakaźnych tzw. ”brudnych rąk” oraz zagrożeń zdrowotnych jakie niosą  niewłaściwe zachowania  prozdrowotne i brak higieny.

Przygotowano dla  uczestników ferii zimowych  krzyżówkę z hasłem „Dbam o zdrowie i kondycję” ,mini warsztaty związane z profilaktyką zdrowotną oraz kolorowanki .

 

 

Kutno, dnia 02.02.2015

W dniu 30.01.2015r.w siedzibie Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej Kutnie odbyło się spotkanie młodzieży  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie  panią Celiną Marciszewską   w ramach którego  młodzież wysłuchała informacji  nt. znaczącej roli Inspekcji Sanitarnej w zdrowiu publicznym  m.in. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

 

Kutno, dnia 02.02.2015

 

W dniu 30.01.2015r.w siedzibie Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej Kutnie odbyła się pogadanka  pracownic Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z młodzieżą  z Zespołu Szkół nr 3w Kutnie, w ramach której młodzież wysłuchała  informacji nt. profilaktyki  HIV/  AIDS  oraz możliwości ( w naszym rejonie),wykonania  testu w kierunku HIV  przez osoby, które mają podejrzenie, iż mogły  ulec  zakażeniu.

Przygotowano dla młodzieży krzyżówkę z hasłem ”Bezpieczne zachowanie ochroną przed HIV” , mini warsztaty związane  z profilaktyką chorób przenoszonych drogą płciową oraz  poinformowano  o akcji profilaktycznej Krajowego Centrum ds. AIDS ”Mój Walenty jest the best, idzie zemną zrobić test”,  mającej na celu zachęcenie przede wszystkim młode pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

 

Kutno, dnia 29.01.2015

 

 

Ulotka - rodzice - pdf

Ulotka - młodzież - pdf

 

Kutno, dnia 29.01.2015

W dniu 27.01.2015r.w  Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie  odbyła się  pogadanka pracownika   Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie  z Oświaty Zdrowotnej i Promocji  Zdrowia  z uczniami kl.  II c, ”O”b i „O”c . Tematyka spotkania dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia, unikania zagrożeń związanych z dymem tytoniowym oraz wpływie czystego  powietrza na stan zdrowia człowieka i środowisko .Dzieci rozwiązywały krzyżówkę z hasłem i układały puzzle. Szkoła  realizuje program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę!”.

 

Kutno, dnia 26.01.2015

 

Lista - pdf

 

Kutno, dnia 26.01.2015

 

Regulamin konkursu - pdf

 

Kutno, dnia 26.01.2015

W  dniu 22.01.2015r.w  Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie  odbyła się  pogadanka    pracownika   Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie  z Oświaty Zdrowotnej  i Promocji  Zdrowia  z uczniami kl.”O”a  uczestniczącymi   w realizacji Projektu  „ Z ekologią na Ty”  w  ramach  Kutnowskich Grantów  Oświatowych. Tematyka spotkania dot. ochrony powietrza  oraz zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę z hasłem , układały puzzle wysłuchały zagadek i bajki o zdrowiu .Ponadto  zapoznały się  z metodą  pomiaru zawartości  tlenku węgla w wydychanym powietrzu ,który to pomiar osoby dorosłe (np. palące papierosy lub przebywające w otoczeniu osób palących tzw. „bierni palacze”  ) wykonują  przy wykorzystaniu urządzenia  tzw. SMOKOLAYZER.

Kutno, dnia 23.01.2015

 

W dniu 20.01.2015r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Orątkach uczniowie klas O-VI wysłuchali pogadanki pracownika Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  PSSE w Kutnie nt. podstawowych zasad higieny osobistej, higieny środowiska, profilaktyki chorób zakaźnych oraz szkodliwych skutków palenia tytoniu i „biernego palenia”. Szkoła realizuje w bieżącym roku szkolnym Wojewódzki  Program Profilaktyki Gruźlicy i Chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”.

Kutno, dnia 23.01.2015

 

W  dniu 20.01.2015r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie pogadanka dla uczniów  całej szkoły ,którą przeprowadziła pracownica Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  z  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie. Trakcie spotkania   rozwiązywani krzyżówkę z hasłem o zdrowiu oraz  omówione zostały tematy  dot.  wpływu zdrowego stylu życia  i unikania zagrożeń mogących szkodzić zdrowiu oraz  znaczenia  przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej .  

Szkoła realizuje w br szkolnym  2014/2015 program edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie, proszę!”. 

 

Kutno, dnia 19.01.2015

 

Ulotka nr 1 - pdf

Ulotka nr 2 - pdf

Ulotka nr 3 - pdf

Ulotka nr 4 - pdf

Kutno, dnia 19.01.2015

 

Kutno, dnia 09.01.2015

pytania do krzyżówki - pdf

 

 

Oświata Zdrowotna  i Promocja Zdrowia 2012 -2014